Generalforsamlingskursus 2018

Kursus i forbindelse med Generalforsamlingen den 14. april 2018

 

Generalforsamlingskursus 14. april 2018, kl. 10 – 15, Severin, Skovsvinget 25, 5500  Middelfart

Man kan deltage i kurset uafhængig af generalforsamlingen og man kan evt. kombinere det med undervisningen på modul 4.1, om fredagen.

Emnet er forskning i akupunktur og akupunktur kombineret med manuel medicin.

Den 14. april 2018, kl. 10 – 15, på Severin, Middelfart

Forskning i akupunktur og akupunktur kombineret med manuel medicin.

  1. Akupunktur til hedeture mhp. behandling af patienter i almen praksis, et igangværende randomiseret forsøg v/ Kamma Lund, læge og PhD studerende ved forskningsenheden for almen praksis. Forskningsprojeket er ved at være tilendebragt og Kamma vil fortælle dels om foreløbige resultater dels om hvordan det har været at forske i akupunktur.

Der kan læses om projekt protokollen på www.almenpraksis.ku.dk

  1. Forskning i akupunktur til cancer patienter v/ Sara Seerup Lauersen, ekstern lektor, Institut for Sundhedstjenesteforskning. I januar 2018 blev dette forskningsprojekt præsenteret på en temadag på Syddansk Universitet. Projektet blev finansieret af staten via Sundhedsstyrelsen og har været et samarbejde mellem Kræftens bekæmpelse og Syddansk Universitet.

Der kan læses mere om projektet og dets resultater på www.KABcancer.dk

Frokost 12 – 13

  1. Evidensbaserede vejledninger til akupunktur behandling af cancer relateret træthed mm. ud fra et litteraturstudie som var et element i ovennævnte projekt, v/ Elsebeth Lægaard, læge, DMAS.
  2. Hvilke punkter bruges hyppigst, hvorfor og med hvilket resultat når akupunktur kombineres med manuel medicin v/Peter Silbye, læge, formand for uddannelsesudvalget og underviser i Dansk selskab for muskuloskeletal medicin.

Der kan læses om selskabet på www.dsmm.org

På generalforsamlingen under rapport fra uddannelsesudvalget kommer: Sidste nyt fra akupunkturen i Kina, indtryk fra to ugers kursus i Chengdu 

Kl. 15.00 er  der generalforsamling i Dansk Medicinsk Akupunkur Selskab

Kl. 18.30  Middag, inkluderet i prisen

Timlelding kan ske under Specielle kurser - Generalforsamlingskursus