Indkaldelse til ordinær generalforsamlig i DMAS

Lørdag d. 14/4 2018 kl.16,00

Hotel Severin, Skovsvinget 25, 5500 Middelfart

Dagsordenen for den ordinære generalforsamling er som følger:

1. Valg af dirigent.

2. Formandens beretning.

    Visioner for DMAS.

3. Forelæggelse til godkendelse af det reviderede regnskab.

4. Fastsættelse af kontingentet.

    Bestyrelsen foreslår uændret kontingent

5. Forelæggelse af rapporter fra faste udvalg, herunder fra repræsentanter i LVS, de "

    Lægevidenskabelige Selskaber", "Tandlægeforeningen" og "Den Danske Dyrlægeforening", og

    praksisudvalget.

6. Valg af bestyrelsesformand (lige år). Til formand kan alene vælges en læge med dansk læge-

    autorisation.

    Tommy Sommer genopstiller

7. Valg af den øvrige bestyrelse:

    Læge Mette Jensen genopstiller

    Læge Elsebeth Lægaard genopstiller

    Dyrlæge Birgitte Langvad genopstiller

    Tandlæge Jens Benzon Bang genopstiller

8. Valg af en revisor og en revisorsuppleant.

9. Valg af repræsentanter til LVS, de "Lægevidenskabelige Selskaber, "Tandlægeforeningen" og "Den

    Danske Dyrlægeforening".

    LVS Tommy Sommer genopstiller

    DDF Birgitte Langvad genopstiller

    TF Jens Benzon Bang genopstiller

10. Forslag:

Jeg vil bede om, at DMAS nedsætter kursusgebyret for AKTIVE PENSIONIST AKUPUNKTURLÆGER, til fx samme beløb som studerende. Nu er vi jo også blevet flere pensionistmedlemmer (28 %), og jeg tror,at der vil være flere som mig, der har lyst til nålene og følge med udviklingen.

Vi har jo ikke muligheder for at få tilskud, da vi er selvstædige.

Fint, hvis ovenstående også kan tages op på den kommende generalforsamling, som jeg desværre er forhindret i at komme med til."

Stiller: Ole Bak

11. Eventuelt.