Modulkurser 2020/21

    Modul kurser

    Modulerne kan tages fortløbende. De kan også tages enkeltvis. Det anbefales først at tage begynder/introkursus på en dag og derefter modul 1.1 og 1.2 så man i alt har 5 dage inden man starter på egentlige akupunkturbehandlinger. Samlet bliver det 250 timers undervisning. Når man har fuldendt alle moduler vil man være rimelig velbevandret i akupunktur dens potentiale og være i stand til at behandle en lang række tilstande hvor akupunktur er relevant. Desuden vil man have kendskab til de nyeste forskningsresultater samt virkningsmekanismer og mulige bivirkninger ved akupunktur. Undervisningen er erfarings og evidens baseret og bygger både på vestlig medicinsk og klassisk kinesisk akupunktur. Undervisning primært ved Elsebeth Lægaard samt en række gæstelærere. Som led i undervisningen skal der udarbejdes cases og besvares spørgsmål.

    Kurserne søges enkeltvis godkendt af efteruddannelsesfonden for almen praksis.

    Undervisningen foregår på Vestfyn, fredage kl. 10.30– 19.30 og lørdage kl. 8.30 – 14.