Behandling af neurologiske lidelser inkl. postzoster neuralgi

Formål: at gennemgå enkle akupunktur behandlingsplaner for forskellige lidelser, som umiddelbart kan omsættes i en travl klinisk hverdag. Undervisningen vil så vidt muligt tage udgangspunkt i vestlig medicinsk terminologi.

Deltagere: kurserne henvender sig til læger og andet autoriseret sundhedspersonale, som i forvejen har et kendskab til akupunktur som svarer til mindst 5 kursusdage à 8 timer, og som ønsker at udbrede brugen af akupunktur på en enkel og let overskuelig måde i den kliniske hverdag.

Undervisere: Lian Chen Tving, læge og kinesisk medicinsk læge, og Niels Jacob Bang-Nielsen, speciallæge i almen medicin.

Tid: 10.00 - 16.00

Morgenkaffe, frokost og eftermiddagskaffe er inkluderet.