Oversigt over forskelle og ligheder mellem vestlig medicinsk fysiologi, patologi og klassisk kinesisk medicin

Oversigt over forskelle og ligheder mellem vestlig medicinsk fysiologi og patologi og klassisk kinesisk medicin. Oversigten skal bidrage til at forstå baggrund for valg af akupunktur punkter i en behandling. Oversigt over virkningsmekanismer for akupunktur ud fra vestlig medicin og ud fra klassisk kinesisk medicin. Oversigt over evidens indenfor akupunktur og hvilke indikationer det især kan anbefales at benytte akupunktur behandling til.

Tid: 08.30  - 14.00