Generalforsamlingskursus 2020

 

Kursus i anvendt akupunktur, DMAS

Lørdag 21. marts 2020, Comwell, Karensmindevej 3, Middelfart, kl. 10 – 15.

Kursusleder Elsebeth Lægaard

Vi ved at akupunktur bruges på mange forskellige måder, at akupunktur benyttes til smertelindring, til kvalmebehandling, til beroligelse osv., men hvordan foregår det egentlig, hvordan får man akupunktur integreret i øvrig medicinsk behandling, hvor hyppigt bruges akupunktur?

Derfor har vi inviteret en række udøvere af akupunktur til at fortælle om deres kliniske erfaringer: speciallægen i anæstesiologi, dyrlægen som også er human akupunktør, lægen med privat klinik, speciallægen i gyn/obs, tandlægen der beroliger mm.

Programmet for dagen ser således ud. Ret til mindre ændringer forbeholdes.

Kl. 10 – 10.30: Speciallæge i gyn/obs, dr. med. Ghada Risk El Saeidi fortæller hvordan hun på sin klinik i Esbjerg anvender akupunktur til: smertestillende ved spiraloplægning, beroligende, fertilitet, vægttab, humørsvingninger, stress, akupunktur til mænd, fertilitetsstimulerende, nikotinstop, Lichen, PMS alt sammen illustreret med cases. Endvidere administration og den logistiske håndtering i klinikken. Ghada har indtalt på video, da hun ikke selv kan være til stede. Der kan læses mere på www.gyn-esbjerg.dk

Kl. 10.30 – 11.30: Dyrlæge Birgitte Langvad, også uddannet i kinesisk urtemedicin og human akupunktur, giver på sin klinik i Helsinge akupunktur til dyr: hvilke dyr, hvilke punkter, hyppighed og antal behandlinger, resultater mm. Der kan læses mere på www.dyreklinikkennucleus.com. Dyrlæge Helle Johannsen vil supplere.

11.30 – 12: Tandlægerne Jens Benzon Bang og Lisbeth Løvenov fortæller om erfaringer med beroligende akupunktur til tandlæge patienter.

Frokost 12 – 13

Kl. 13 – 13.30 Læge Lian Tving, med en kinesisk akupunkturuddannelse og privat fuldtids akupunkturklinik i Lyngby, fortæller om hvordan hun arbejder med akupunktur i sin klinik: hvilke patienter, hvilke punkter, hyppighed og antal behandlinger, resultater mm. Der kan læses mere på www.laegernes-akupunktur.dk

Kl. 13.30 – 14: Speciallæge i almen medicin Mette Jensen, som har en privat fuldtids akupunkturklinik i Fredericia, fortæller om sine visioner for akupunktur i sundhedsvæsnet. Der kan læses mere på www.doktorjensen.dk

14 – 15: Speciallæge i anæstesiologi Ivan Bo Nielsen fortæller om hvordan han på sin smerteklinik i Frederikshavn anvender akupunktur i smertebehandlingen: hvilke patienter, hvilke punkter, hyppighed og antal behandlinger, resultater mm. Der kan læses mere på www.smertedoktor.com

Kl 10 – 12:

Frokost 12 – 13

Kl. 13 – 15: Lian Tving, fuldtidsakupunktør i Lyngby

kl. 15.30  Generalforsamling

 

Der er mulighed for at deltage i middagen efter kursus og generalforsamling for egen regning - 

kontakt da venligst Hanne Schmidt, 40 52 60 70 eller mail: hfs@dlgtele.dk