Generalforsamlingskursus 2022

 

Metode, teknik og lokal behandling med akupunktur

Formål: 

  • At udruste kursusdeltageren med ready-to-work løsninger på reelle lokale problematikker, spændende lige fra knæsmerter til høfeber. Du kan gå hjem og benytte det på patienterne med det samme.

Metode:

  • Ved plenumdiskussion og fremvisning for gruppen vil forskellige teknikker blive gennemgået og fordele og ulemper vil blive fremhævet, samt bevæggrunde herfor. Underviserne har begge hverdagserfaring med mange patienter, som behandles med akupunktur og har derfor erhvervet bestemte metoder som fungerer godt i hverdagen. Gennem diskussion vil gruppen kunne komme med egne erfaringer. Der vil efter hver sygdomsproblematik blive opsummeret hvad essensen er af diskussionen og undervisningen. 

Forudsætning:

  • Der forudsættes intet kendskab til akupunktur forinden. Dog vil der være punkter omkring thorax, som du ikke kan stikke i såfremt du ikke er læge eller kiropraktor.

Undervisere:

  • Lian Chen Tving og Mette Jensen - begge er uddannede læger og arbejder med akupunktur på fuld tid i deres respektive klinikker.

Sted:

  • Kursuscenter Severin, Skovsvinget 25, 5500 Middelfart

Tidspunkt:

  • Søndag d. 8. maj 2022 kl. 10 - 15.

Prisen er inkl. frokost: