Indkaldelse til generalforsamling i DMAS,

Søndag den 3 maj 2020, kl. 13.00 forudgået af kursus i Facial Lines  
Sted: Comwell, Karensmindevej, Middelfart

 

Dagsorden jævnfør vedtægterne

Indkaldelse til generalforsamling i DMAS,

Søndag den 3 maj 2020, kl. 13.00 forudgået af kursus i Facial Lines  
Sted: Comwell, Karensmindevej, Middelfart

Tilmelding til kurset kan ske på: www.dmas. - specielle kurser


 

Dagsorden jævnfør vedtægterne

 1. Valg af dirigent og referent...
 2. Formandens beretning.
 3. Forelæggelse til godkendelse af det reviderede regnskab.
 4. Fastsættelse af kontingentet.
 5. Forelæggelse af rapporter fra faste udvalg, herunder fra repræsentanter i LVS (de " Lægevidenskabelige Selskaber"), "Tandlægeforeningen" og "Den Danske Dyrlægeforening".
 6. Valg af bestyrelsesformand (lige år). Til formand kan alene vælges en læge med dansk lægeautorisation. 1. Elsebeth Lægaard, Modtager ikke genvalg  som formand men gerne til bestyrelsen
 7. Valg af den øvrige bestyrelse for 2 år: 1. Læge NielsJacob Bang- Nielsen, Modtager genvalg 2. Mette Jensen, Modtager genvalg
  Valg af den øvrige bestyrelse for 1 år: 3. Læge Bo Bøgild, Modtager ikke genvalg
  Herudover valg af 3 suppleanter - 1 læge, 1 tandlæge og 1 dyrlæge.
 8. Valg af en revisor og en revisorsuppleant.
 9. Valg af repræsentanter til LVS, de ”Lægevidenskabelige Selskaber, ”Tandlægeforeningen” og ”Den Danske Dyrlægeforening”.
 10. Forslag, herunder forslag om udnævnelse af æresmedlemmer eller eksklusion af medlemmer.

  Bestyrelsen fremlægger følgende forslag til vedtægtsændringer.

  Nuværende tekst § 4. Medlemskab Som medlem af selskabet kan optages følgende:
  • Ordinære medlemmer: læger, tandlæger og dyrlæger med dansk autorisation.
  • Ekstraordinære medlemmer: udenlandske læger, kinesiske læger med godkendt kinesisk lægeautorisation, tandlæger og dyrlæger med autorisation i deres hjemland og p.t. studerende her i landet. Endvidere landets medicinstuderende, veterinærmedicinstuderende efter 5. semester og tandlægestuderende efter 6. semester.
  • Æresmedlemmer: på bestyrelsens forslag kan æresmedlemmer udnævnes på en generalforsamling.
  • Ekstraordinære medlemmer, sygeplejersker, jordemødre og fysioterapeuter


  Ændres til § 4. Medlemskab. Som medlem af selskabet kan optages følgende:
  • Ordinære medlemmer: læger, tandlæger og dyrlæger med dansk autorisation.
  • Ekstraordinære medlemmer: udenlandske læger, kinesiske læger med godkendt kinesisk lægeautorisation, tandlæger og dyrlæger med autorisation i deres hjemland og p.t. studerende her i landet. Endvidere landets medicinstuderende, veterinærmedicinstuderende efter 5. semester og tandlægestuderende efter 6. semester samt sygeplejersker, jordemødre, fysioterapeuter samt kiropraktorer.
  • Æresmedlemmer: på bestyrelsens forslag kan æresmedlemmer udnævnes på en generalforsamling.


  Nuværende tekst § 5. Kontingent Kontingentet fastsættes hvert år på generalforsamlingen for det pågældende år. Kontingentet betales ved indmeldelsen, såvel af ordinære som ekstraordinære medlemmer. Ekstraordinære medlemmer betaler reduceret kontingent. Ordinære medlemmer over 70 år og æresmedlemmer er kontingent fri. Bestyrelsen kan bestemme, at der ved indmeldelse i et kalenderår alene skal betales nedsat kontingent for resten af året.

  Ændres til § 5. Kontingent. Kontingentet fastsættes hvert år på generalforsamlingen for det pågældende år. Kontingentet betales ved indmeldelsen, såvel af ordinære som ekstraordinære medlemmer. Ordinære medlemmer over 70 år og æresmedlemmer er kontingent fri. Bestyrelsen kan bestemme, at der ved indmeldelse i et kalenderår alene skal betales nedsat kontingent for resten af året.

  Bestyrelsen søger om Generalforsamlingens tilladelse til: Bestyrelsen gives af generalforsamlingen bemyndigelse til udelukkende at gennemgå en sproglig og grammatisk korrektur af vedtægterne. Der vil ikke kunne ændres på fortolkninger eller komme tilføjelser til de bestående vedtægter. Denne tilladelse er gældende i 3 måneder fra generalforsamlingen 2020.

 11. Eventuelt
 1. Valg af dirigent og referent.
 2. Formandens beretning.
 3. Forelæggelse til godkendelse af det reviderede regnskab.
 4. Fastsættelse af kontingentet.
 5. Forelæggelse af rapporter fra faste udvalg, herunder fra repræsentanter i LVS (de " Lægevidenskabelige Selskaber"), "Tandlægeforeningen" og "Den Danske Dyrlægeforening".
 6. Valg af bestyrelsesformand (lige år). Til formand kan alene vælges en læge med dansk lægeautorisation. 1. Elsebeth Lægaard, Modtager ikke genvalg  som formand men gerne til bestyrelsen
 7. Valg af den øvrige bestyrelse for 2 år: 1. Læge Niels-Jacob Bang Nielsen, Modtager genvalg 2. Mette Jensen, Modtager genvalg
  Valg af den øvrige bestyrelse for 1 år: 3. Læge Bo Bøgild, Modtager ikke genvalg
  Herudover valg af 3 suppleanter - 1 læge, 1 tandlæge og 1 dyrlæge.
 8. Valg af en revisor og en revisorsuppleant.
 9. Valg af repræsentanter til LVS, de ”Lægevidenskabelige Selskaber, ”Tandlægeforeningen” og ”Den Danske Dyrlægeforening”.
 10. Forslag, herunder forslag om udnævnelse af æresmedlemmer eller eksklusion af medlemmer.

  Bestyrelsen fremlægger følgende forslag til vedtægtsændringer.

  Nuværende tekst § 4. Medlemskab Som medlem af selskabet kan optages følgende:
  • Ordinære medlemmer: læger, tandlæger og dyrlæger med dansk autorisation.
  • Ekstraordinære medlemmer: udenlandske læger, kinesiske læger med godkendt kinesisk lægeautorisation, tandlæger og dyrlæger med autorisation i deres hjemland og p.t. studerende her i landet. Endvidere landets medicinstuderende, veterinærmedicinstuderende efter 5. semester og tandlægestuderende efter 6. semester.
  • Æresmedlemmer: på bestyrelsens forslag kan æresmedlemmer udnævnes på en generalforsamling.
  • Ekstraordinære medlemmer, sygeplejersker, jordemødre og fysioterapeuter


  Ændres til § 4. Medlemskab. Som medlem af selskabet kan optages følgende:
  • Ordinære medlemmer: læger, tandlæger og dyrlæger med dansk autorisation.
  • Ekstraordinære medlemmer: udenlandske læger, kinesiske læger med godkendt kinesisk lægeautorisation, tandlæger og dyrlæger med autorisation i deres hjemland og p.t. studerende her i landet. Endvidere landets medicinstuderende, veterinærmedicinstuderende efter 5. semester og tandlægestuderende efter 6. semester samt sygeplejersker, jordemødre, fysioterapeuter samt kiropraktorer.
  • Æresmedlemmer: på bestyrelsens forslag kan æresmedlemmer udnævnes på en generalforsamling.


  Nuværende tekst § 5. Kontingent Kontingentet fastsættes hvert år på generalforsamlingen for det pågældende år. Kontingentet betales ved indmeldelsen, såvel af ordinære som ekstraordinære medlemmer. Ekstraordinære medlemmer betaler reduceret kontingent. Ordinære medlemmer over 70 år og æresmedlemmer er kontingent fri. Bestyrelsen kan bestemme, at der ved indmeldelse i et kalenderår alene skal betales nedsat kontingent for resten af året.

  Ændres til § 5. Kontingent. Kontingentet fastsættes hvert år på generalforsamlingen for det pågældende år. Kontingentet betales ved indmeldelsen, såvel af ordinære som ekstraordinære medlemmer. Ordinære medlemmer over 70 år og æresmedlemmer er kontingent fri. Bestyrelsen kan bestemme, at der ved indmeldelse i et kalenderår alene skal betales nedsat kontingent for resten af året.

  Bestyrelsen søger om Generalforsamlingens tilladelse til: Bestyrelsen gives af generalforsamlingen bemyndigelse til udelukkende at gennemgå en sproglig og grammatisk korrektur af vedtægterne. Der vil ikke kunne ændres på fortolkninger eller komme tilføjelser til de bestående vedtægter. Denne tilladelse er gældende i 3 måneder fra generalforsamlingen 2020.

 11. Eventuelt