Indkaldelse til generalforsamling i DMAS,

Søndag den 29.08. 2021. 16.00 forudgået af kursus i Anvendt Akupunktur.

Sted: Severin Kursuscenter, Bakkesvinget 5, 5500  Middelfart

Tilmelding til kurset kan ske på: www.dmas.dk  - specielle kurser

 


 

Dagsorden jævnfør vedtægterne

 1. Valg af dirigent og referent...
 2. Formandens beretning.
 3. Forelæggelse til godkendelse af det reviderede regnskab.
 4. Fastsættelse af kontingentet.
 5. Forelæggelse af rapporter fra faste udvalg, herunder fra repræsentanter i LVS (de " Lægevidenskabelige Selskaber"), "Tandlægeforeningen" og "Den Danske Dyrlægeforening".
 6. Valg af bestyrelsesformand (lige år). Ikke på valg i år.
 7. Valg af den øvrige bestyrelse. Elsebeth Lægaard, læge, Mya Kjærsdgaard,læge,  Lian Tving, læge, Helle Johansen, dyrlæge
 8. Valg af en revisor og en revisorsuppleant.
 9. Valg af repræsentanter til LVS, de ”Lægevidenskabelige Selskaber, ”Tandlægeforeningen” og ”Den Danske Dyrlægeforening”.
 10. Forslag, herunder forslag om udnævnelse af æresmedlemmer eller eksklusion af medlemmer.
 11. Eventuelt