Indkaldelse til generalforsamling i DMAS,

Søndag den 08.05. 2022, kl. 16.00. forudgået af kursus:Metode, teknik og lokal behandling med akupunktur

Sted: Severin Kursuscenter, Bakkesvinget 5, 5500  Middelfart

Tilmelding til kurset kan ske på: www.dmas.dk  - specielle kurser

 


 

Dagsorden generalforsamling Dansk Medicinsk Akupunktur Selskab
Søndag d.8. maj. 2022 kl. 16-18
Kursuscenter Severin, Skovsvinget 25, 5500 Middelfart.

1. Valg af dirigent.
2. Formandens beretning.
3. Forelæggelse til godkendelse af det reviderede regnskab.
4. Fastsættelse af kontingent.
5. Forelæggelse af rapporter fra faste udvalg, herunder fra repræsentanter i
    LVS, de "Lægevidenskabelige Selskaber, "Tandlægeforeningen" og Den Danske Dyrlægeforening".
6. Valg af bestyrelsesformand:
    Mette Jensen (bestyrelsesformand - læge) - på valg. (Til formand kan alene
    vælges en læge med dansk læge-autorisation)
7. Valg af den øvrige bestyrelse:
1. Karen Malle (næstformand) - på valg.
2. Niels Jacob Bang-Nielsen (bestyrelsesmedlem - læge) - ønsker at
    udtræde.
3. Elsebeth Lægaard (bestyrelsesmedlem - læge) - ikke på valg.
4. Lian Chen Tving (bestyrelsesmedlem - læge) - ikke på valg.
5. Ming Chen (bestyrelsesmedlem - læge) - ikke på valg
6. Helle Johannsen (bestyrelsesmedlem - dyrlæge) - ikke på valg.
7. Lisbeth Løvenov (bestyrelsesmedlem - tandlæge) - ikke på valg.
Suppleanter:
1. Birgitte Bartholdy (suppleant for bestyrelsen - læge) - ikke på valg.
2. Mangler (suppleant for bestyrelsen - læge)
3. Jens Benzon Bang (suppleant for bestyrelsen - tandlæge) - på valg.
4. Birgitte Langvad (suppleant for bestyrelsen - dyrlæge) - på valg.
8. Valg af en revisor og en revisorsuppleant.
9. Valg af repræsentanter til LVS, de ”Lægevidenskabelige Selskaber,
    ”Tandlægeforeningen” og ”Den Danske Dyrlægeforening”.
10.Forslag, herunder forslag om udnævnelse af æresmedlemmer eller
     eksklusion af medlemmer.
11. Eventuelt