Dansk Medicinsk Akupunktur Selskab vil arbejde for

  • et sundhedsvæsen, hvor akupunkturen i dens forskellige former indgår i et samarbejde med den etablerede lægelige behandling, og hvor akupunktur er en del af det offentlige sundhedsvæsens tilbud  

  • større samfundsmæssig forståelse for akupunkturens muligheder, via øget oplysning om de gode behandlingsresultater, akupunktur i samarbejde med den etablerede medicin kan give

  • udviklingen af et naturvidenskabeligt grundlag for akupunktur og øget videnskabelig dokumentation for virkningen af akupunktur

  • flere og bedre undervisningstilbud i de forskellige former for akupunktur til selskabets medlemmer, andre læger, tandlæger, dyrlæger og studerende fra de tre fagområder