Der findes en lang række forskningscentre, hvor man bl.a. forsker i akupunktur - i Europa, i USA og naturligvis i Kina.  Vi vil i den kommende tid lægge informationer om nogle af dem ind på denne side.


Forskningsprojekt

Akupunktur og klimakterielle symptomer: Et randomiseret studie
Læger med erfaring inden for akupunktur søges til forskningsprojekt

På afdeling for Almen Medicin og Forskningsenheden for Almen Praksis, Københavns Universitet, er man netop ved at starte et forskningsprojekt, som har til formål at undersøge effekten af akupunktur på kvinders symptomer fra overgangsalderen, primært akupunkturs effekt på hedeture.

Der er stadig brug for flere læger, og interesserede kan kontakte projektleder Kamma Lund

Læs mere om forskningsprojektet.


Akupunktur i Norden

Gælder det forskning i KAM (komplementær og alternativ medicin) på skandinavisk plan, er NAFKAM i Tromsø det mest aktive forskningscenter.

I Danmark har man siden 2004 forsøgt at opmuntre universiteterne til at forske i KAM, og her er Syddansk Universitet i dag længst fremme.

I Sverige foregår KAM-forskningen især ved Karolinska Institutet ved Stockholm.


Akupunktur i Europa

I det øvrige Europa eksisterer der en lang række forskningsmiljøer, og de vil efterhånden blive listet herunder.
Indtil videre kan du finde mange af dem via dette link: http://www.camcomm.dk/?page_id=11