Fokus på problemet omkring sikkerhed i akupunkturbehandling i Danmark

Under overskriften, "advarsler mod livsfarlig akupunktur" kan man i Jyllands Posten 1/10-2017 læse om 4 tilfælde med pneumothorax inden for ét år, - det ene endda med dødelig udgang. Det fremgår af artiklen, at der er tale om to fysioterapeuter, én massør og at det tilfælde med dødelig udgang var hos en RAB-akupunktør i Holbæk. Patienten i sidstnævnte tilfælde havde opsøgt akupunktøren for behandling for hikke efter behandling for blærecancer.Det er dybt tragisk og beklageligt. Både for patienterne og deres pårørende. Det er også beskæmmende at læse, at de involverede behandlere ikke reagerede på oplagte symptomer som smerter i brystet og åndenød.

Det er også rigtigt ærgerligt. Ærgerligt fordi en ellers god og effektiv behandling bliver bragt i miskredit. Ærgerligt fordi der skal lig og personskader på bordet for at man tager problemet omkring sikkerhed ved akupunkturbehandling op. Ærgerligt fordi DMAS har kontaktet Styrelsen for Patientsikkerhed og Danske Patienter for at gøre opmærksom på netop det forhold, at der ingen kontrol er med den ikke-lægelige akupunktur i Danmark, mens lægelige akupunktører er underlagt Styrelsens kontrolsystem. Hverken Styrelsen eller Danske Patienter fandt forholdene kritisable, og dermed heller ingen grund til at ændre på forholdene.

I Danmark må ALLE udøve akupunktur. Det er besluttet ved lov. Som et plaster på såret, eller for at lukke munden på de mest kritiske røster, så indførte man RAB ordningen. Denne er tænkt til at skabe tryghed hos patienterne ved at garantere et minimum af uddannelse, dels i den udbudte terapiform, men også i anatomi og sygdomslære. De brancheforeninger der udsteder RAB beviser har ingen PLIGT til at efterprøve ansøgernes uddannelsesniveau og evner. De har dog pligt til at have et klageorgan i tilfælde af fejl begået af deres medlemmer.

Men fungerer det så? Formanden for Praktiserende Akupunktører havde ikke hørt om nogen skader. Er det så fordi at de berørte akupunktører ikke indberetter deres fejl, eller patienterne ikke ved, hvor de skal klage? Kan man som forbruger/patient føle sig tryg?

RAB ordningen er gået fra at være laveste fællesnævner blandt ikke-sundhedsfaglige behandlere uden for Det danske Sundhedsvæsen, til at skulle være "The Golden Standart". Det kan bl.a. skyldes, at sundhedsvæsnet som helhed ikke har ville tage stilling til brugen af Akupunktur inden for Det danske Sundhedsvæsen og på den måde har drevet befolkningen til RAB behandlerne. Akupunktur er den mest efterspurgte "alternative" behandlingsform, næst efter massage, og den er kommet for at blive ! Men folk må jo søge den, hvor de kan få den.

Jeg håber denne øgede fokus på problemet omkring sikkerhed i akupunkturbehandling i Danmark, hvor tragisk baggrunden end måtte være, kan være med til at starte debatten om, HVEM der skal udøve akupunktur og på hvilken baggrund? Jeg håber også vi snart kan få taget hul på diskussionen om HVAD man vil med den medicinske akupunktur i Danmark?

Vi er i DMAS i hvert fald klar til at tage del i denne diskussion.

Tommy Sommer / formand