Udskriv

Akupunkturuddannelser i Danmark

Søger man på akupunkturskole på nettet kommer der mindst 12 skoler op, hvoraf nogle har flere afdelinger. Disse skoler uddanner akupunktører, der eventuelt kan RAB-registreres, det vil sige at de lever op til Sundhedsstyrelsens retningslinjer og kan kalde sig ”Registreret Alternativ Behandler” (se links)

Her kræves der bl.a. 250 timers akupunkturlære, men nogle skoler ligger væsentlig højere i timetal. Nogle af skolerne henvender sig kun til sundhedsfagligt personale, andre til alle med interesse i akupunktur uanset uddannelsesmæssig baggrund.

Det anbefales af Sundhedsstyrelsen, at folk, der vil arbejde med akupunktur som alternativ behandler, har uddannelse svarende til RAB niveau. Det er derimod ingen regler eller vejledninger med hensyn til hvor meget uddannelse der skal til, når sundhedspersonale benytter akupunktur.

Akupunktur benyttes i en vis udstrækning af sundhedspersonale på sygehuse og i lægepraksis. Det er meget udbredt blandt jordemødre (se blandt andet temanummer om akupunktur af Tidsskrift for Jordemødre for juni 2009), noget udbredt blandt læger, sygeplejersker og fysioterapeuter, men ikke så meget blandt tandlæger og dyrlæger. Der findes ingen tal på det, derfor er dette kun et skøn.

Blandt sundhedsfaglige organisationer finder man tilsyneladende ingen retningslinjer for hvor mange timers uddannelse der kræves for at udøve akupunktur indenfor faget. Indtrykket er at undervisningen i akupunktur varierer fra 2-5 dages kurser, som de fleste der udøver akupunktur har, til 250 timer, som efterhånden en del har.

Dansk Medicinsk Selskab for Akupunktur har indtil videre valgt at anbefale sine medlemmer at tage kurser i akupunktur svarende til 120 timer (120 timers diplom). Der er visse krav til sammensætningen af de 120 timer, og selskabet har på nuværende tidspunkt registreret et par hundrede læger, dyrlæger og tandlæger med diplom ud af 805 medlemmer.

Selskabet er i færd med at udarbejde retningslinier for yderligere uddannelse i akupunktur for medlemmerne. Men også blandt de mange læger, der udøver akupunktur, varierer det meget hvor mange timers undervisning den enkelte har – lige fra dagskurser til langt over 120 timer og evt. uddannelse i udlandet.

Bekendtgørelse om en brancheadministreret registreringsordning for alternative behandlere

Sundhedsstyrelsens RAB-ordning:
http://www.sst.dk/Tilsyn%20og%20patientsikkerhed/Alternativ%20behandling...  

Lovbekendtgørelse med bl.a. pensum:
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=9925

Elsebeth Lægaard, formand
Denne email adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. © Dansk Medicinsk Selskab for Akupunktur

Om DMAS

Dansk Medicinsk Akupunktur Selskab er et selskab for læger, tandlæger og dyrlæger. Selskabet blev stiftet 20. marts 1974.
Vi har flere end 580 medlemmer, hvoraf de fleste er praktiserende læger.

Kontakt os

Dansk Medicinsk Akupunktur
Selskab
(DMAS)

Vesterbro 68
DK - 4500 Nykøbing Sj.
Tlf. 4052 6070
CVR. 7449 0514