Case 1: Lumbal diskusprolaps

Case 2: Cervikal diskusdegeneration og rodkanalsstenose

Case 3: Svær artrose i højre hofteled

Case 4: Reumatoid artritis i håndled

Case 5: Akupunktur mod dyspnø

Case 6: Akupunktur til svingende moderat hypertension

Case 7: Nældefeber/urticaria

Case 8: Svær Kronisk Obstruktiv Lungesygdom (KOL)

Har du selv en interessant patienthistorie, send den til: redaktor@dmsfa.dk.

Her følger cases:

Case 1:

Effektiv behandling af lumbal diskusprolaps

45 årig mand henvender sig med krampagtige smerter i venstre balde og ben ud til storetåen. Kan ikke sove på ryggen herfor.

Har en lang historie med svag lænd og lændehold, og var 9 år tidligere følelsesløs fra hofter og ned i flere måneder. Knætraumer har givet menisklæsioner i begge knæ.

Objektivt findes negativ Lasegue på begge sider, naturlig kraft og reflekser i begge ben. Ingen ømhed af lænd. Der findes triggerpunkter i et enkelt område i begge balder, men tryk her udløser ikke smerter. Der palperes flere fortættede områder i venstre Galdeblære og Blære kanaler.

Tungen: Lidt rødlig og har en tynd belægning.

Pulsen: Svækket svarende til Nyre positionen på højre side.

De venstresidige Galdeblære og Blære kanaler løsnes med GB 40(t)+el*, 30(r), 31(r), 34(r), SJ/TB 5(r)+el, BL 37(r)+el, 58(r)+el, to ømme punkter i hofter(r), og Nyrer styrkes med KI 3(t).

Ved næste behandling er smerterne betydeligt mindre. Der foreligger nu resultat af MR scanning som viser stor diskusprolaps L4-5, som trykker på venstre L5 nerverod.

Behandlingen ændres til BL 40(t), BL 23(t)+ TDP varmelampe, og Huatuojiaji extrapunkter fra L3 til 5(r)+el +TDP.

Herefter er der fortsat god fremgang. Pt. kan nu sove på ryggen og er ophørt med smertestillende medicin. Den krampagtige fornemmelse er afløst af periodisk kildren. Puls og tunge er normaliseret.

Der gives en behandling til som ovenfor og pt. afsluttes.

Diagnoser: diskusprolaps på grund af svækket Nyre energi og stagnation i venstre GB og BL meridianer.

Forløb: godt to år senere siden oplyser pt., at der ikke været større problemer med lænd og hofter siden behandlingen. Blot muskelstivhed enkelte morgener. Holder sig i gang med yoga.

Diskussion: ovenstående behandling af lumbal diskusprolaps med brug af Huatuojiaji extra punkter fra et niveau over til et niveau under diskusprolapsen forstærket med el stimulation og TDP varmelampe, plus styrkelse af lænden med BL 23 også med varme, og med BL 40, har jeg haft gentagne gode erfaringer med. Selv hos en ung mand med to diskusprolapser på én gang. Behandlingen skal naturligvis indledes med en første gang med udløsning af relevante triggerpunkter og med at løsne op for de relevante kanaler, her BL og GB. DU/Governing kanalen kan også inddrages.

Jeg anbefaler det som en effektiv standardbehandling til lumbal diskusprolaps.

Niels Jacob Bang-Nielsen.

*
(t) står for tonificerende behandling med let nålestimulation, og (r) står for
reducerende eller løsnende behandling med kraftigere
nålestimulation.

case lumbal diskusprolaps

Behandling af patienten fra denne kasustik  

Case 2:

Cervical discusdegeneration og rodkanalstenose

46-årig kvinde, kontorassistent, med smerter i venstre side af nakken med tunge paræstesier bagpå venstre overarm, ned gennem underarmen og ud i 1. og 2. finger.

Mange års stress og dårlig arbejdsstilling ved computer. Sovet dårligt gennem 1 ½ år med opvågnen ud på natten på grund af paræstesierne. Arbejdsbetinget skade er anmeldt. Oplever ikke klimafølsomhed.

Tidligere håndboldsspiller gennem 30 år.

15.10.15 viser MR scanning af columna cervicalis discusdegeneration mest udtalt i niveauerne C5/6 og C4/5. I begge niveauer er der venstresidig rodkanalstenose på grund af uncovertebral artrose, mest udtalt C5/6. Medulla cervicalis er normal. Knoglemarven er normal.

Får fysioterapi og smerten letter noget ved massage. Tar Panodil og Tramadol.

Tungen: Bleg og tynd som det ses ved svækkelse af blodets evne til at ernære væv. Pulsen er tynd og spændt som ved smerter.

Diagnose: Kronisk Bi-syndrom, formentlig med ødem og/eller inflammation i rodkanaler C4/5 og C5/6.

Plan: 1)reducere ødem/inflammation lokalt og lette nakkesmerter. 2) Lette paræstesier og smerter i venstre arm. 3) harmonisere knoglevæv. 4) styrke ernæring af væv og fremme søvn

Punkter: til 1) udløse triggerpunkter. Huatuojiaji(extra) C4-7 med TDP varmelampe og el stimulation, BL 60(r), SI 3(r), GB 39(r), LR 3(r).

Til 2) SI 10(r), 11(r), 12(r). Alle punkter under 1) og 2) kun på venstre side.

Til 3) KI 3(t).

Til 4) SP 6(t).

Forløb: efter 8 behandlinger er der kun minimale gener tilbage. Ser patienten igen efter 1 ½ måned på grund af genopblussen af nakkesmerter, mens paræstesierne har holdt sig væk. Arbejdsstillingen er rettet og patienten arbejder på let nedsat tid, men hun bør nok overveje skift af arbejde.

Niels Jacob Bang-Nielsen

Case 3:

Svær artrose i højre hofteled

88-årig velbevaret kvinde med svær arthrose i højre hofteled. Smerter fra hofteområdet med udstråling ned lateralt på låret og en smule ned på crus. Udtalt smertebetinget bevægeindskrænkning. Går med rollator. Kan kun ligge på ryggen i få minutter, da det provokerer smerten. Oplever ikke følsomhed for vind, kulde og fugtigt vejr.

Røntgen af hofter viser højresidig hofteledsartrose i meget udtalt grad. Venstre hofteled er normalt.

Røntgen af columna thoracolumbalis viser svær dextrokonveks thoracolumbal scoliose med halisterese.

Dobbelt coronar bypass operation 13 år siden. 3 år siden opereret for mitralinsufficiens. Fik hjertestop efter operationen. På grund af dette frarådet at få hofteprotese. Har i øvrigt stent i højre a. illiaca, og karproteser i begge ben.

Objektivt: svær smertebetinget bevægeindskrænkning i højre hofte. Udtalte myoser i højre glutealregion og udtalt ømhed ned lateralt på lår.

Diagnose: kronisk Bi-syndrom i højre hofteled.

Plan: 1) udløse triggerpunkter. 2) Fjerne stagnation og inflammation i hofteområdet. 3) Styrke knogler og led.

Punkter: til 1) triggerpunkter i hofte region og på lår.

Til 2) på højre side: LR 3(r), GB 29(r), 30(r), 31(r), ST 36(t), LI 4(r)

Til 3) venstre KI 3(t)

Der suppleres med TDP varmelampe over hoften.

Forklaring: LR 3 + LI 4 reducerer muskelspænding. GB punkterne er lokalpunkter som løsner stagnation af qi og blod, men GB 31 forbygger også invasion af klimatiske faktorer. ST 36 + LI 4 dæmper inflammation. KI 3 styrker Nyrer og dermed knogler og led.

Forløb: efter 7 behandlinger kun minimale hoftesmerter tilbage. Godt to måneder efter endt behandling set igen for facetled syndromer. Effekten af hofte behandlingerne holder fint, bortset fra et enkelt nyt triggerpunkt.

Niels Jacob Bang-Nielsen

Case 4:

Reumatoid artritis i håndled

76-årig kvinde, tidligere bankkasserer, med smerter og hævelse i begge håndled.

Har haft reumatoid artritis gennem 8 år og får nu Prednisolon 5 mg x 1 og Pinex 1 g x 2. Har prøvet Metotrexat, men fik kvalme og opkastninger, og har også prøvet biologiske midler i form af Humira, som gav et universelt kløende exantem.

Lumbal diskusprolaps 1985. Mb. Bechterew 1986. 2012 konstateret Castlemans disease. 2014 nyresvigt, formentlig på grund af Metotrexat. 2014 højre collum femoris fraktur, osteosyntese. 2016 højre hofte alloplastik. 2017 osteoporose, hvorfor D-vitamin og injektion Prolia 2 x årligt. Har endelig gastrit og får Pantoprazol 40 mg x 1.

Håndleddene er hævede, ømme og moderat varme, men uden rødme.

Tunge: let blålig.

Puls: let spændte

Hoveddiagnose: Kronisk Bi-syndrom med svækket Nyre Qi og Yin.

Plan: dæmpe den moderate kroniske autoimmune inflammation i håndled, og styrke immunforsvaret generelt.

Punkter: KI 3(t), ST 36(t), LU 7(r), LI 4(r), SJ 5(r) mod PC 6(r).

Forklaring: KI 3 styrker Nyrer og dermed knogler og led. KI 3 + ST 36 styrker Qi og Blod og dermed immunforsvaret generelt. ST 36 + LI 4 dæmper inflammation, LU 7 + LI 4 er et Luo -Yuan par og styrker qi og blod cirkulation i hånden, SJ 5 harmoniserer synovialis, ledkapsel og sener, SJ 5 og PC 6 er både lokalpunkter for håndled, og åbner henholdsvis extrakanalerne Yang Wei og Yin Wei og regulerer dermed omsætningen af Yang energi og Yin ernæring i intercellulærvæsken.

Forløb: efter 4 behandlinger tydelig reduktion af hævelse og smerter i håndled. Fik i alt 9 behandlinger med stabilisering af resultatet. Forløbet kompliceret af smerter i højre skulder som også skulle behandles, virus gastrit som fik symptomerne til at blusse op, og overbelastning af håndled med tunge indkøbstasker.

Niels Jacob Bang-Nielsen

Case 5:

Akupunktur mod dyspnø

43-årig kvinde under ophold på hospice, hvor hun tilbragte sin sidste tid. Hun var meget svært plaget af dyspnø pgra lungemetastaser fra en GI-cancer, hvor primærtumor ikke var fundet. Tålte ikke Røde dråber, da disse gav en paradoks reaktion med hjertebanken og øget dyspnø.


Pt. ønskede så lidt morfika som muligt pga den sederende effekt. Nasalilt.


Før akupunktur: Respirationsfrekvens 30 og brug af auxillære respirationsmuskler.


Efter brug af ShenMen og Lunge på øret suppleret med Ding Chuan (ekstrapunkter 1/2 cun lateralt for processus spinosus Th1): Effekt varende op til et par timer med betydelig subjektiv bedring og fald i RF til 20.
Ikke nogen mirakler, men når pt. er så forpint, har lidt også ret - Og effekten af Ding Chuan svarer så nogenlunde til effekten af røde dråber...

Karen Malle

Case 6:

Akupunktur til svingende moderat hypertension

52-årig kvinde, lærer, som henvender sig efter at hun gennem 3 år har fået Losartan 50 mg x 1 for en svingende moderat hypertension uden den store effekt. Hun ønsker ikke yderligere medicinering, men er nervøs for det svingende blodtryk. BT måles til 158-170/104-108 siddende, puls 72.

Kan blive træt og må fx pludseligt afbryde motionsløb, og i forbindelse med trætheden er der ofte en tung hovedpine. Haft nattesved gennem et års tid, og gennem ½ års tid udsættende og langvarige menstruationer. Men hun er også kuldskær med kolde fødder. Lænden er stiv og svag, og der er knæsmerter ved løb og ved gang ned ad trappen om morgenen. Lidt urininkontinens ved hoste og løft, og eventuelt anfald af imperiøs afføringstrang. Er generelt svimmel med en elendig hukommelse og har koncentrationsbesvær.

Disse symptomer peger på en svækket Nyre Qi/Yang, som gir træthed, smerter i lænd og knæ, besvær med at kontrollere vandladning og afføring sufficient, og hjernen næres ikke godt nok. Nattesveden skyldes dog Yin svækkelse i klimakteriet.

Dette understreges af, at hun fik et chok 21 år gammel, da faderen begik selvmord. Et halvt år efter døde moderne af kræft. Siden da ændredes patientens personlighed til en mindre robust, og hun har nu let til gråd og kan få palpitationer. Chok udtømmer Nyre Qi.

Tungen er tynd og let rødlig. Pulsen er generelt tynd og dyb, og Nyre positionerne er svage.

Diagnosen må være Nyrer Svækket, både Qi/Yang og Yin. Nyre og Lever er tæt forbundne så der optræder en sekundær svingende Lever Qi Stagnation som gir hypertensionen.

Behandles med punkterne KI 7 og 6 på hver sin side, og Ren 4 og 6, for at styrke Nyrerne. Du 20 for hjernen, og LR 3, ST 36 og LI 11 for hypertensionen.

Efter 5 behandlinger ligger BT på 120-136/76-90, puls 72, og hun føler sig mere psykisk stabil med bedret hukommelse og koncentration.

Niels Jacob Bang-Nielsen.

Case 7:

Nældefeber/Urticaria


54-årig mand henvender sig med urticaria som kommer og går på underarmes volarsider, mellem ulnare fingre og opadtil på ryg. Der er kløe og desuden dermografisme.Patienten spiser meget krydret mad.

Tunge: let rød med tynd hvidlig belægning.

Pulse: let påskyndet. Hø. side en anelse glat.

Diagnostiske overvejelser: Når et hudfænomen kommer og går tyder det på at det kan provokeres af ydre faktorer, som fx indeklima som air condition,  og træk og vind, der kan invadere hud og underhud og fremkalde inflammation. Rødme og hævelse som i urticaria paplerne tyder på varme og fugt i kroppen, som stiger opad. En diæt med meget krydret mad gir gastrointestinal varme og forstyrrer mave-tarm kanalens væskeomsætning. Resultatet er ophobning af varme og fugt, som afspejles i en rød og belagt tunge og en påskyndet puls med en ”glat” kvalitet.

Diagnosen  bliver derfor fugt/varme ophobning gastrointestinalt, eller kinesisk medicinsk i Mave og Milt,  og  invasion i hud af ydre patogene faktorer.

Behandlings plan: uddrive ydre patogene faktorer, og fjerne varme og fugt gastrointestinalt, sammen med kostændring.

Punkter: LI 11 som er effektiv mod fugt og varme, LI 4 som rydder op efter ydre patogene faktorer , SP 6 som regulerer mave-tarm kanalen, SP 10 som er et empirisk punkt ved urticaria, og ST 36 som styrker mave-tarm funktionerne.

Forløb: efter 3 behandlinger er urticaria væk, og dermografismen aftaget.
Niels Jacob Bang-Nielsen.

Case 8:

Svær Kronisk Obstruktiv Lungesygdom (KOL)

88-årig kvinde som henvender sig for KOL med svær dyspnø.


Fik konstateret KOL for 5 år siden. Har nu kun 50% af lungefunktionen tilbage. Har svært ved at få luften i bund. Lidt hoste med gullighvidt expectorat om morgenen. 

Medicin: Spiolto Respimat 2 pust x 2, Airomir 2 pust p.n., Furix 40 mg x1.

Er tidligere sygehjælper. Var storryger til for 3 år siden. Har støttestrømper på grund af ødemer.Har ingen klager fra øvrige organsystemer. Er overvægtig.


Tunge: noget rødlig uden belægning.Puls: let svækket svarende til Lunge positionen. Svag svarende til Nyre Yin positionen.


Diagnostiske overvejelser: KOL med dens obstruktioner i de mindste luftveje og alveoledestruktion er ensbetydende med en svækket Lunge på både funktionssiden (qi) og på vævssiden (yin), og det svarer til den svækkede Lunge puls. Derfor den svære dyspnø. Desuden hoste med expectorat på grund af svækket optransport af slim fra bronchierne. Nyrernes energi er ifølge kinesisk medicin nødvendig for at den ilt lungerne har optaget bliver trukket ned i kroppen og sendt ud i den generelle energiomsætning; den oxidative metabolisme. Nyre yin er svækket, hvilket fremgår af pulsen og den rødlige tunge uden belægning. En svækkelse af Nyre Yin medfører også en svækket Nyre Qi. Derfor fornemmelsen af ikke at kunne få vejret i bund, og ødemer i benene. 

Diagnose: Lunge qi og yin svækket. Nyre yin og Qi svækket.


Behandlingsplan: 1) hæmme KOL’s kroniske inflammation i lungerne, 2) styrke Lunge Yin(væv) og Qi(metabolisme), 3) dæmpe hoste, 4) fjerne ødemer, og 5) styrke Nyrer(konstitution).


Punkter: til 1): BL 12(r)*, ST 36(t), LI 4(r). Til 2): BL 13(t), Ren/CV 17(n). Til 3): LU 7(r), 5(r). Til 4): SP 9(r). Til 5): KI 4(t) som  er velegnet til at trække lunge qi ned i kroppen.


Forløb: 4 behandlinger i alt. Behandlingen måtte afbrydes på grund af Corona nedlukning. Min konsultation ligger i en høj kælder, hvortil der er 5 trin ned. Efter første behandling måtte patienten stå og puste et pænt stykke tid på hvert trin for at komme op fra konsultationen. Efter 4. behandling tog hun trappen op uden stop.


Niels Jacob Bang-Nielsen.

* (r) står for reducerende nåleteknik. Kraftig roterende nålestimulation. (t) står for tonificerende nåleteknik. Kortvarig nålestimulation med kun let rotation. (n) står for neutral nålestimulation midt mellem (r) og (t).