På omslaget står, at bogen ”beskriver den vestlige medicinske tilgang til brugen af akupunktur som en terapi ud fra ortodokse diagnoser”.

Det er en fremragende bog med 4 sektioner – en om principperne i akupunkturs virkningsmekanismer, en om evidensbaseret akupunktur, en om praktiske aspekter som nåleteknik mm og endelig en behandlingsmanual.

Min akupunkturbibel er stor og tung som en bibel, og den har mange sider. Er der noget jeg er i tvivl om, så er det den jeg slår op i. Hvis det ikke var fordi den er så uhåndterlig og tung, så ville jeg også bruge den til godnatlæsning.

Der står så mange spændende ting og der er referencer til Sun Si Miao og andre vise fra aku-tidernes morgen. Der står om ghost points, om ”running piglet” og alle mulige andre sære fænomener.
Der står også om meridianernes indre forløb, 4 sider om punktet ST 36, om hvor punkterne ligger og så er der de bedste tegninger af punkterne, jeg nogensinde har set.

Peter Mathiassen har fremsendt et kompendium i akupunktur med tilhørende diskette til anmeldelse. Peter Mathiassen er praktiserende læge og har undervist på mange kurser i akupunktur indenfor dansk medicinsk selskab.

Kompendiet er 54 sider (+ bilag) i A4 format med spiralryg. Kompendiet er udarbejdet for at ”gøre det nemt at komme i gang med akupunkturbehandling af de hyppigste lidelser, man møder i praksis. Derfor er der gjort en del ud af at lave tabeller over anvendelige punktkombinationer ved de forskellige sygdomme”. Ud over tabeller rummer kompendiet også mange illustrationer med punkter og meridianer indtegnet, fortrinsvis egne fotografier.

Udover at være en internetbutik er denne hjemmeside en omfattende side, hvor man kan læse boganmeldelser, oversigt over indhold i tidsskriftet Journal of Chinese Medicine, der udgives af samme forlag, resume af nyeste forskningsresultater mm. Kan klart anbefales.

Anmeldt af læge og akupunktør Elsebeth Lægaard

The Journal of Chinese Medicine

http://www.jcm.co.uk/


Medical Acupuncture  - a peer-reviewed quarterly journal written for physicians by physicians. (American Academy of Medical Acupuncture)

http://www.medicalacupuncture.org/ForPhysicians/MedicalAcupunctureJournal.aspx