Der er ikke konsensus i Europa med hensyn til uddannelse i akupunktur. Der er også forskellige retningslinier og krav for ikke-lægelige akupunktører.

For at give et overblik er her er et udpluk at retningslinier for lægers uddannelse i og brug af akupunktur i forskellige lande i Europa.

Finland

Der er ikke nogen standard for uddannelse i akupunktur - det varierer fra 46 timer og opefter..  
Organisation: Suomen Akupunktiolaakarit ry.  

Sverige

Kun specifik smertebehandlings akupunktur, der undervises i på hospitalerne, kan udøves i sundhedsvæsenet. Sådan et kursus varer ca. 14 dage, og sygeplejersker, fysioterapeuter og læger undervises på disse kurser.

Frankrig

www.acupuncture-medic.com

Læger, der vil benytte akupunktur (under det nationale sundhedssikringssystem) skal lære akupunktur på et universitet. Uddannelsen varer ca. 360 timer og er medicinsk akupunktur.

Holland

www.naav.nl

Læger, der lærer akupunktur i Holland gennemgår et kursus på 290 timer. Skolen der står for uddannelsen er affilieret til NAAV, Nederlandse Artzen Acupunctuur Vereniging.

Schweiz

Undervisningen for læger er på 360 timer, inkl. undervisning i TCM. Det sker i regi af ASA - Assoziation Schweizer Ärttegesellschaften für Akupunktur und Chinesische Medizin.

Østrig

Se bl.a. www.artztakademie.at, www.akupunktur.org

Der er to diplomer, et for akupunktur (1991) og et for kinesisk medicinsk diagnostik og urtemedicin (2004). Diplomerne godkendes af Österreiche Ärtzekammer – man skal være læge eller medicinstuderende på min. 7. semester.

Akupunkturuddannelsen løber over min. 18 måneder og varer 140 timer (heraf 40 timers praktik). Akupunkturuddannelsen rummer både medicinsk akupunktur og TCM akupunktur.

Urtemedicin og kinesisk medicin diagnostik løber over min 2 år og varer 375 timer, heraf 125 timers praktik. Der læres blandt andet 100 formula indenfor urtemedicinen.

Uddannelsesstedet skal være godkendt af Österreiche Ärtzekammer.
Kilde: Thieme Almanac 2008, uddannelse – der henvises hertil for yderligere oplysninger.

ETCMA

www.etcma.com

European Traditional Chinese Medicine Aassociation, arbejder for retningslinier for uddannelse i TCM i Europa. Det er en sammenslutning, der rummer lægelige og ikke lægelige akupunkturorganisationer.

Der er i øjeblikket 12 medlemslande. På nuværende tidspunkt ikke nogen retningslinier for uddannelse i akupunktur.

ICMART

www.icmart.org

International Council of Medical Acupuncture and Related Tecniques. Der er 44 medlemslande, fortrinsvis fra Europa, og det er medicinske organisationer, der er medlemmer.

ICMART angiver på hjemmesiden at en akupunkturuddannelse bør indeholde følgende: Vestlig anatomi og fysiologi, akupunkturpunkter og metoder til punktvalg, sikker nåleteknik, ordentlig uddannelse, brug af akupunktur, forskning. Der er ikke angivet retningslinier for længde af uddannelse i akupunktur.

WHO

www.who.int

har udarbejdet retningslinier vedr. akupunktur (se hjemmesiden). Skal akupunktur udøves selvstændigt af en læge anbefales 1500 timers teori og 1000 timers praktik. Begrænset udøvelse af akupunktur for læger – her anbefaler WHO mindst 200 timers uddannelse. Se nærmere på hjemmesiden.

WFAS

www.wfas.org.cn/en

(world federation of acupuncture-moxibustion societies) er associeret til WHO. På deres hjemmesiden er ikke angivet retningslinier for uddannelse, men man kan gå til eksamen, når man har haft 800 timer og mindst 2 års praktik. WFAS arbejder for standarder indenfor akupunktur mm.

EU

Der er ikke på nuværende tidspunkt fælles retningslinier indenfor EU mht. længde af uddannelse for læger (eller ikke-læger) der vil udøve akupunktur. Der er meget stor spredning mht. indhold, længde af kursus/uddannelse og testning samt videreuddannelse. Hvert land har sine retningslinier. Og der er ikke plausibel argumentation for hverken det ene eller det andet. Det er det ”vilde vesten”.

Elsebeth Lægaard
el@svanholm.dk

©  Dansk Medicinsk Selskab for Akupunktur