Generalforsamling i Dansk Medicinsk Akupunktur Selskab 2022

Dagsorden generalforsamling Dansk Medicinsk Akupunktur Selskab
Søndag d.8. maj. 2022 kl. 16-18
Kursuscenter Severin, Skovsvinget 25, 5500 Middelfart.

 1. Valg af dirigent.
 2. Formandens beretning.
 3. Forelæggelse til godkendelse af det reviderede regnskab.
 4. Fastsættelse af kontingent.
 5. Forelæggelse af rapporter fra faste udvalg, herunder fra repræsentanter i LVS, de " Lægevidenskabelige Selskaber", "Tandlægeforeningen" og "Den Danske Dyrlægeforening".
 6. Valg af bestyrelsesformand:
  Mette Jensen (bestyrelsesformand - læge) - på valg. (Til formand kan alene vælges en læge med dansk læge-autorisation)
 7. Valg af den øvrige bestyrelse:
  1. Karen Malle (næstformand) - på valg.
  2. Niels Jacob Bang-Nielsen (bestyrelsesmedlem - læge) - ønsker at udtræde.
  3. Elsebeth Lægaard (bestyrelsesmedlem - læge) - ikke på valg.
  4. Lian Chen Tving (bestyrelsesmedlem - læge) - ikke på valg.
  5. Ming Chen (bestyrelsesmedlem - læge) - ikke på valg
  6. Helle Johannsen (bestyrelsesmedlem - dyrlæge) - ikke på valg.
  7. Lisbeth Løvenov (bestyrelsesmedlem - tandlæge) - ikke på valg.
  Suppleanter:
  1. Birgitte Bartholdy (suppleant for bestyrelsen - læge) - ikke på valg.
  2. Mangler (suppleant for bestyrelsen - læge)
  3. Jens Benzon Bang (suppleant for bestyrelsen - tandlæge) - på valg.
  4. Birgitte Langvad (suppleant for bestyrelsen - dyrlæge) - på valg.
 8. Valg af en revisor og en revisorsuppleant.
 9. Valg af repræsentanter til LVS, de ”Lægevidenskabelige Selskaber,
  ”Tandlægeforeningen” og ”Den Danske Dyrlægeforening”.
 10. Forslag, herunder forslag om udnævnelse af æresmedlemmer eller eksklusion af medlemmer.
 11. Eventuelt   
DMAS På Severin Kursuscenter Lørdag den 04.05. 2019, kl. 16.00 
DMAS På Severin Kursuscenter Lørdag den 14.04. 2018 kl. 16.00 
GENERALFORSAMLING I DANSK MEDICINSK AKUPUNKTUR SELSKAB DMAS PÅ REFBORG, BUEN 6, 7190 BILLUND Fredag den 31.03.2017, kl.18.00 
Generalforsamling den 7. april 2016 
Referat af Generalforsamlingen den 15.04.15 
Referat af generalforsamingen den 05.04.14 
Referat af generalforsamingen den 20.04.13 
Generalforsamling 2012: