Dagsorden:

 1. Valg af dirigent

Steen Dirch Poulsen er foreslået - vælges. Generalforsamlingen er lovligt indvarslet, pr. mail og på selskabets hjemmeside. Udsendt flere gange pga. corona, senest udsendt i august.

 1. Formandens beretning: Se her
 1. Asger forelægger regnskabet. Beretningen er godkendt. Underskud på 59. 914. Forrige år et overskud på 42.010. Mindre kursusvirksomhed. Kurser der er i gang i indeværende år er ikke bogført, da modulkurserne ikke er afsluttet. Egenkapital er et udtryk for årets resultater igennem mange år. Regnskabet er godkendt.
 1. Kontingentet er uændret det kommende år kr. 650
 1. Forelæggelse af rapporter fra Tandlægeforeningen. Steen Dirch Poulsen oplyser at der i 2022/23 er 250 år jubilæum for dyrlægeselskabet.

Lisbeth Løvenov:
Der er ikke sket så meget, kurserne har været aflyst pga. corona. Ser frem til at kunne få nogle kolleger med til fremtidige kurser/foredrag.

Helle Johansen:
Der sker ikke så meget, Ivas har haft en stor onlinekongres. IVAS prøver at samle sammen til 2020-2021 for at se om der kan laves kurser.

Elsebeth uddannelsesudvalget:
2019-2020 Der har ikke været så mange kursister, coronaen kan ikke få hele skylden. Det er svært at nå ud til kollegaerne. Der er stigende antal for sygeplejersker og fysioterapeuter. Læs her.

Lian og Niels Jacob sætter sig sammen i næste måned for at udforme nogle små praktiske kurser, håber at dette kursus kan rekruttere flere kursister.

 1. Valg af bestyrelsesformand:

Elsebeth har en kandidat, Mette Jensen indstilles og modtager valget.

 1. Valg af den øvrige bestyrelse for 2 år.

Læge Niels Jacob Bang- Nielsen modtager genvalg, Mette Jensen modtager genvalg.

Niels Jacob Bang Jensen er genvalgt – 2 år

Karen Malle vil gere opstille til bestyrelsen, Karen Malle er ikke mødt i dag. Karen Malle vælges selvom hun ikke er tilstede.

Valg til den øvrige bestyrelse. Bo Bøggild ønsker ikke genvalg.

Elsebeth vil gerne stille op til bestyrelsen – valgt for et år - valgt med applaus.

Der skal vælges tre suppleanter

Jens Benzon Bang vil gerne stille op som suppleant for tandlægerne

Ming Chen vil gerne stille op som suppleant for lægerne

Birgitte Langvad vil gerne stille op som suppleant for dyrlægerne.

 1. Valg af revisor og revisor suppleant

Peter Strøm ønsker at stille op og vælges. Orla Korsgaard er genvalgt som revisorrepræsentant.

 1. Valg af repræsentanter til LVS, Tandlægeforeningen og dyrlægeforeningen

Lisbeth Løvenov for tandlægerne, Dyrlægeforeningen Helle Johannsen, Mette og Niels Jacob vælges for lægerne.

 1. Forslag til udnævnelse af æresmedlem:

Elsebeth indstiller Bo Bøggild – se Elsebeths indstilling:

Bestyrelsen indstiller Niels Bo Bøggild til æresmedlem i Dansk Medicinsk Akupunktur Selskab. Der er en tradition i selskabet for at indstille folk til æresmedlemmer, når de pågældende har lagt en ekstraordinær indsats i selskabet, og det er absolut tilfældet med Niels Bo Bøggild. Niels Bo har været med fra starten som grundlægger af DMAS, sammen med nyligt afdøde Ole Dahl. Niels Bo har lagt stor energi og utallige timers undervisning i at introducere akupunktur til interesserede. Desuden har han i sit arbejde med palliation i praksis vist, hvordan man kan bruge akupunktur. Niels Bo har også fungeret som mentor og delt ud af sin store erfaring med akupunktur, så der er mange grunde til at udnævne Niels Bo til æresmedlem af selskabet.. Bo modtager akupunkturnålen med ære og glæde.

Bestyrelsen fremlægger følgende forsalg til vedtægtsændringer

Nuværende tekst

§ 4. Medlemskab Som medlem af selskabet kan optages følgende: •Ordinære medlemmer: læger, tandlæger og dyrlæger med dansk autorisation. •Ekstraordinære medlemmer: udenlandske læger, kinesiske læger med godkendt kinesisk lægeautorisation, tandlæger og dyrlæger med autorisation i deres hjemland og p.t. studerende her i landet. Endvidere landets medicinstuderende, veterinærmedicinstuderende efter 5. semester og tandlægestuderende efter 6. semester. •Æresmedlemmer: på bestyrelsens forslag kan æresmedlemmer udnævnes på en generalforsamling. •Ekstraordinære medlemmer, sygeplejersker, jordemødre og fysioterapeuter

Ændres til:

§ 4. Medlemskab. Som medlem af selskabet kan optages følgende: •Ordinære medlemmer: læger, tandlæger og dyrlæger med dansk autorisation. •Ekstraordinære medlemmer: udenlandske læger, kinesiske læger med godkendt kinesisk lægeautorisation, tandlæger og dyrlæger med autorisation i deres hjemland og p.t. studerende her i landet. Endvidere landets medicinstuderende, veterinærmedicinstuderende efter 5. semester og tandlægestuderende efter 6. semester samt sygeplejersker, jordemødre, fysioterapeuter samt kiropraktorer. •Æresmedlemmer: på bestyrelsens forslag kan æresmedlemmer udnævnes på en generalforsamling.

Nuværende tekst

§ 5. Kontingent Kontingentet fastsættes hvert år på generalforsamlingen for det pågældende år. Kontingentet betales ved indmeldelsen, såvel af ordinære som ekstraordinære medlemmer. Ekstraordinære medlemmer betaler reduceret kontingent. Ordinære medlemmer over 70 år og æresmedlemmer er kontingent fri. Bestyrelsen kan bestemme, at der ved indmeldelse i et kalenderår alene skal betales nedsat kontingent for resten af året.

Ændres til

§ 5. Kontingent. Kontingentet fastsættes hvert år på generalforsamlingen for det pågældende år. Kontingentet betales ved indmeldelsen, såvel af ordinære som ekstraordinære medlemmer. Ordinære medlemmer over 70 år og æresmedlemmer er kontingent fri. Bestyrelsen kan bestemme, at der ved indmeldelse i et kalenderår alene skal betales nedsat kontingent for resten af året.

Bestyrelsen søger om Generalforsamlingens tilladelse til:

Bestyrelsen gives af generalforsamlingen bemyndigelse til udelukkende at gennemgå en sproglig og grammatisk korrektur af vedtægterne. Der vil ikke kunne ændres på fortolkninger eller komme tilføjelser til de bestående vedtægter

Forlag til ændring af Paragraf 4

Forskellen på de to paragraffer er, at der er tilføjet kiropraktorer.

Ændring af paragraf 5

Ekstraordinære medlemmer betaler reduceret kontingent, det skal slettes og ændres til almindelig kontingent

Tilladelse til at rette den sproglige tekst/korrektur af vedtægterne.

Ovennævnte er vedtaget og skal udføres inden de næste 3 måneder.

 1. Eventuelt

Mette præsenterer sig selv, spec. læge i intern medicin, laver fuldtidsakupunktur i sin fars klinik, har været i bestyrelsen i de sidste 6 år. Har gåpåmod md de mange skibe der skal sættes i søen

 

Generalforsamlingen er gennemført og afsluttet i god ro og orden

Vi ses i 2021