Søger man på akupunkturskole på nettet kommer der mindst 12 skoler op, hvoraf nogle har flere afdelinger. Disse skoler uddanner akupunktører, der eventuelt kan optages under "Registreringsordning for alternative behandlere", det vil sige at de lever op til Styrelsen for Patientsikkerheds retningslinjer og kan kalde sig ”Registreret Alternativ Behandler (RAB)” (se links nederst på denne side).

Her kræves der bl.a. 250 timers akupunkturlære, men nogle skoler ligger væsentlig højere i timetal. Nogle af skolerne henvender sig kun til sundhedsfagligt personale, andre til alle med interesse i akupunktur uanset uddannelsesmæssig baggrund.

Det anbefales af Sundhedsstyrelsen, at folk, der vil arbejde med akupunktur som alternativ behandler, har uddannelse svarende til RAB niveau. Det er derimod ingen regler eller vejledninger med hensyn til hvor meget uddannelse der skal til, når sundhedspersonale benytter akupunktur.

Akupunktur for sundhedspersonale

Akupunktur benyttes i en vis udstrækning af sundhedspersonale på sygehuse og i lægepraksis. Det er meget udbredt blandt jordemødre (se blandt andet temanummer om akupunktur af Tidsskrift for Jordemødre for juni 2009), noget udbredt blandt læger, sygeplejersker og fysioterapeuter, men ikke så meget blandt tandlæger og dyrlæger. Der findes ingen tal på det, derfor er dette kun et skøn.

Blandt sundhedsfaglige organisationer finder man tilsyneladende ingen retningslinjer for hvor mange timers uddannelse der kræves for at udøve akupunktur indenfor faget. Indtrykket er at undervisningen i akupunktur varierer fra 2-5 dages kurser, som de fleste der udøver akupunktur har, til 250 timer, som efterhånden en del har.

Dansk Medicinsk Akupunktur Selskabs anbefalinger til medlemmer

Dansk Medicinsk Akupunktur Selskab har indtil videre valgt at anbefale sine medlemmer at tage kurser i akupunktur svarende til 120 timer (120 timers diplom). Der er visse krav til sammensætningen af de 120 timer, og selskabet har på nuværende tidspunkt registreret et par hundrede læger, dyrlæger og tandlæger med diplom ud af 400 medlemmer.

Selskabet er i færd med at udarbejde retningslinier for yderligere uddannelse i akupunktur for medlemmerne. Men også blandt de mange læger, der udøver akupunktur, varierer det meget hvor mange timers undervisning den enkelte har – lige fra dagskurser til langt over 120 timer og evt. uddannelse i udlandet.

Relevante links

Bekendtgørelse om en brancheadministreret registreringsordning for alternative behandlere

Styrelsen for Patientsikkerhed, Registreringsordning for alternative behandlere:
https://stps.dk/da/sundhedsprofessionelle-og-myndigheder/autorisation/registreringsordning-for-alternative-behandlere

Elsebeth Lægaard
el@svanholm.dk © Dansk Medicinsk Akupunktur Selskab