Dansk Medicinsk Akupunktur Selskab blev stiftet i 1974 og har siden arbejdet for, at medicinsk akupunktur ligestilles med anden lægelig behandling i Danmark.

 

Tre år før stiftelsen af Dansk Medicinsk Akupunktur Selskab fik den gamle kinesiske behandlingsform sit store gennembrud i Vesten. Det skete med en artikel i New York Times i 1971, hvor journalisten James Reston beskrev en lungeoperation i Kina, hvor patienten alene var bedøvet ved hjælp af akupunktur.

Sensationen i Restons artikel var stor, men måske i mindre grad for speciallæge i almen medicin og tropemedicin Ole Dahl. Medlemmet af Eventyrernes Klub havde nemlig allerede stiftet bekendtskab med akupunkturen og traditionel kinesisk medicin på sine rejser, og han var en af de første til at udføre akupunktur herhjemme.

Men akupunkturens internationale gennembrud gav mod på mere. Så i 1974 annoncerede Ole Dahl efter interesserede læger, dyrlæger og tandlæger til stiftelse af Dansk Selskab for Akupunktur, senere Dansk Medicinsk Akupunktur Selskab. Den stiftende generalforsamling fandt sted blandt spyd, skjolde og skrumpehoveder i det vestlige tårn på Søpavillonen i København, hvor Eventyrernes Klub havde hjemme.

Selskabet skulle efter tysk forbillede - hvor traditionen for at anvende akupunktur medicinsk strakte sig tilbage til 1930erne - arbejde med at kombinere den traditionelle kinesiske akupunktur med moderne viden og lægevidenskab. Der skulle luges ud i de traditionelle teorier og forestillinger om energier og nåle som antenner, der hiver himlens kraft ned og derved helbreder, og frem skulle træde en evidensbaseret behandlingsmetode. På lige fod med al anden lægelig behandling.

Hvad laver Dansk Medicinsk Akupunktur Selskab

Selskabet arbejder i dag fortsat for, at medicinsk akupunktur ligestilles med anden lægelig behandling. Selvom akupunkturens mange anvendelser i stigende grad bliver anerkendt sundhedsfagligt, og akupunktur har fået stor udbredelse i Danmark, spiller den stadig en begrænset rolle i sundhedsvæsenet.

Udover at repræsentere den medicinske akupunktur politisk og over for myndighederne,

  • hjælper selskabet patienter til at få overblik over udbydere af medicinsk akupunktur.
  • tilbyder selskabet specialiserede kurser og bidrager til viden om akupunktur i vestlig og traditionel kinesisk medicin. Kurserne er rettet mod læger, tandlæger, dyrlæger og studerende inden for disse fagområder, men det er også muligt for sygeplejersker, jordemødre, fysioterapeuter og kiropraktorer at deltage.
  • understøtter selskabet medlemmernes professionelle udøvelse af medicinsk akupunktur, både i sundhedsvæsenet og som selvstændigt virke.

For når akupunktur anvendes kvalificeret, kan den være en effektiv og ressourcebesparende behandlingsform, der kan supplere eller træde i stedet for andre typer af lægelig behandling. Det gælder også i tandlægepraksis og ved behandling af dyr, ligesom der også ses god virkning af akupunktur i forbindelse med fysioterapi, svangreomsorg og fødselshjælp m.m.

Vision og mål for medicinsk akupunktur

Dansk Medicinsk Akupunktur Selskab tæller i dag omkring 400 medlemmer. Medlemmerne er læger, tandlæger og dyrlæger. Fysioterapeuter, kiropraktorer, jordemødre og sygeplejersker samt udenlandske læger og studerende indenfor tandlæge-, dyrlæge- og lægestudiet kan optages som ekstraordinære medlemmer.

Visionen er, at medicinsk akupunktur bliver tilgængelig for alle de patienter, den kan hjælpe. En del patienter må for egen regning opsøge akupunktur andre steder, hvor den ofte bruges løsrevet fra en lægefaglig kontekst. Derfor mener vi, at medicinsk akupunktur skal ligestilles med anden behandling i sundhedsvæsenet. Samtidig bør medicinsk akupunktur tænkes ind i sundhedsfaglig uddannelse og forskning i Danmark.

Dansk Medicinsk Akupunktur Selskabs langsigtede målsætninger er, at:

  • Akupunktur kommer til at indgå i de relevante sundhedsfaglige uddannelser.
  • Der gives tilskud til akupunktur på linje med anden sundhedsfaglig behandling.
  • Der etableres et center for viden om og forskning i medicinsk akupunktur i Danmark.
  • Patienterne tilbydes akupunktur på de relevante afdelinger i det offentlige sundhedsvæsen.