Hvad er medicinsk akupunktur ?

 

“Kinesisk akupunktur i en moderne medicinsk sammenhæng”

Akupunktur er en ældgammel lægekunst, der går ud på at helbrede, forebygge eller lindre lidelser ved hjælp af tynde nåle stukket ind i bestemte punkter på kroppen. Vestlig medicinsk akupunktur kombinerer traditionel kinesisk akupunktur med nutidens viden om anatomi, fysiologi, patologi og evidensbaseret lægevidenskab.

I praksis betyder det, at medicinsk akupunktur bygger på en sundhedsfaglig vurdering og prognose for behandlingen. Udøveren er i stand til at rådgive ud fra sundhedsfaglige principper og forholde sig til patientens behov for andre typer af behandling eller udredning i det etablerede sundhedsvæsen. Udøvere af medicinsk akupunktur har en lægelig eller sundhedsfaglig autorisation og er dermed underlagt offentlig kontrol.

Dansk Medicinsk Akupunktur Selskab er eksponent for akupunktur, der udøves på et sundhedsfagligt grundlag:

  • Udøverne på vores liste er læger, tandlæger, dyrlæger, fysioterapeuter, jordemødre eller sygeplejersker med en gyldig lægelig eller sundhedsfaglig autorisation og mindst 120 timers uddannelse i akupunktur, godkendt af selskabet.
  • Vores kurser er målrettet disse faggrupper. Indholdet er kvalificeret af læger, dyrlæger eller tandlæger med indgående viden om akupunktur.
  • Foreningens arbejde er defineret af læger, tandlæger og dyrlæger. De øvrige faggrupper kan være med som ekstraordinære medlemmer.

Om foreningen ...

 

“Vi udbreder og kvalificerer brugen af akupunktur på et medicinsk grundlag”

Når akupunktur anvendes kvalificeret, er den en effektiv og ressourcebesparende behandlingsform, der kan supplere eller træde i stedet for andre typer af lægelig behandling. Det gælder også i tandlægepraksis og ved behandling af dyr.

Siden 1974 har Dansk Medicinsk Akupunktur Selskab været eksponent for en lægeligt kvalificeret brug af akupunktur i Danmark. Vi har 400 medlemmer, der alle har en sundhedsfaglig uddannelse – og en fælles passion for medicinsk akupunktur.

Selskabet hjælper patienterne til at få overblik over udbydere af medicinsk akupunktur. Vi tilbyder specialiserede kurser og bidrager til viden om akupunktur i vestlig og traditionel kinesisk medicin. Vi repræsenterer den medicinske akupunktur politisk og over for myndighederne. Endelig understøtter vi medlemmernes professionelle udøvelse af medicinsk akupunktur, både i sundhedsvæsenet og som selvstændigt virke.

Det arbejder vi for!

 

“Danske patienter skal have adgang til medicinsk akupunktur på linje med anden behandling”

Akupunkturens mange anvendelser bliver i stigende grad anerkendt sundhedsfagligt, og akupunktur har fået stor udbredelse i Danmark. Alligevel spiller den stadig en begrænset rolle i sundhedsvæsenet. En del patienter må for egen regning opsøge akupunktur andre steder, hvor den ofte bruges løsrevet fra en lægefaglig kontekst.

Visionen for Dansk Medicinsk Akupunktur Selskab er, at medicinsk akupunktur bliver tilgængelig for alle de patienter, den kan hjælpe – også i det offentlige sundhedsvæsen. På den måde skal medicinsk akupunktur ligestilles med anden lægelig behandling.

Vores bidrag er fortsat at udvikle udbuddet af kurser, understøtte udøvernes arbejde og udbrede viden om medicinsk akupunktur til medlemmer, patienter og beslutningstagere. Desuden arbejder vi for, at medicinsk akupunktur tænkes ind i sundhedsfaglig uddannelse og forskning i Danmark – og tilbydes som komplementær behandling uden ekstra omkostninger for patienten.

Foreningens langsigtede målsætninger er, at:

  • Akupunktur kommer til at indgå i de relevante sundhedsfaglige uddannelser.
  • Der gives tilskud til akupunktur på linje med anden sundhedsfaglig behandling.
  • Der etableres et center for viden om og forskning i medicinsk akupunktur i Danmark.
  • Patienterne tilbydes akupunktur på de relevante afdelinger i det offentlige sundhedsvæsen.