Vil du gerne i kontakt med os, kan du henvende dig til vores sekretær som også varetager henvendelser vedr. "120-timers diplomuddannelsen"

Hanne Schmidt
Telefon 40 52 60 70 (onsdag og fredag kl. 8-9)  
E-mail: schmidthanne123@gmail.com


Henvendelser fra medierne bedes rettet til formanden:

Mette Jensen
Telefon 75 91 02 66
E-mail: formand@dmas.dk