Vil du gerne i kontakt med os, kan du henvende dig til vores sekretær:

Hanne Schmidt
Telefon 40 52 60 70 (onsdag og fredag kl. 8-9)  
E-mail: hfs@dlgtele.dk


Redaktør af hjemmesiden:

Mette Jensen
Telefon 75 91 02 66

Mail: mette.m.jensen@gmail.com

 

Henvendelser fra medierne bedes rettet til formanden:

Elsebeth Lægaard
Telefon 21 48 11 97   

Mail: formand@dmas.dk