En moderne genopdagelse af den klassisk kinesisk medicinske opfattelse af merdianerne

Det korte svar vil være, at man aktiverer meridiansystemet. 

Nu vil det nok være passende om vi begyndte med at se på om meridianerne kan påvises i kroppen. Vestlig medicin har ingen sammenhængende forklaring på meridiansystemet. Nogle meridianer følger nerver, blodkar eller knogler, muskler og sener et stykke af vejen, men så afviger de når det passer dem. Anatomer har dissekeret, sonderet, farvet, bestrålet og nedkølet talløse kroppe i en søgen efter meridianerne, og de har fundet nøjagtigt ingenting. Dette har været brugt som et tydeligt bevis på at meridianerne ikke eksisterer.

Når anatomer og kirurger har ledt efter meridianerne, har de overset det ene som findes overalt, dækker alt, forbinder alt, næsten gennemsigtigt og usynligt, og alligevel uendeligt stærkt: fascierne. Det er ligesom ikke at kunne se skoven for bare træer.

Fascierne forklarer akupunkturmeridianerne, eller bedre og herefter akupunkturkanalerne, de store og de små kanaler, eftersom fascier er overalt. Kanalerne ligger i det virtuelle rum mellem fascierne. Ved hjælp af mellemrummene mellem de vigtigste fascier kan man forudsige hvordan kanalerne vil opføre sig og hvor hovedpunkterne vil være.

Fascier er en type bindevæv, og bindevæv findes overalt, også i knogler og brusk. Ethvert organ muskel eller kropsdel er så at sige vakuumpakket i fascie. Fascier er uigennemtrængelige for næsten alle biologiske substanser. Den vigtigste ingrediens i fascier er collagen. Collagen fibre er en semikrystallinsk struktur, hvilket giver dem elektriske egenskaber, piezoelektriske. Collagen i fascier er placeret langs linierne for mekanisk belastning, så hver gang vi bevæger kroppen dannes der elektriske strømme.

Det væv som omfatter og forbinder alt i kroppen, er et levende elektrisk net. Alt i kroppen er elektrisk. Helt ned til cellernes kaliumpumpe: 3 Natrium ioner sendes ud, og 2 Kalium ioner tages ind, hvilket giver en mikroelektrisk spænding over cellemembranen. Hvis kaliumpumpen svigter dør cellen. Nerveimpulser, muskelkontraktioner, hjernens tænkning og hjerterytmen er elektrisk betingede. Både liv og død defineres medicinsk ved kroppens elektriske egenskaber, fx elektrokardiogram og elektroencephalogram.

Fascierne forklarer de indre passager af Qi/livskraft gennem kroppen, som forbinder de indre organer og kommer frem på arme og ben. Begrebet Qi skal forstås som intelligent og organiseret metabolisme; det er energien i kommunikation og intelligent samarbejde i kroppen. Qi er ren bioenergi som ikke kan ses, ligesom elektricitet. Qi er elektricitet med biologisk information. 

Kanalerne og deres forgreninger ligger mellem celler, mellem organer og mellem fascier. Kanalerne ser lukkede ud, men er der alligevel. En kanal har per definition evnen til at være tom; ellers var den til ingen nytte. De ser faktisk tomme ud, fordi det de overfører, er så potent at der kun behøves minimale mængder, fx morphogener eller elektricitet.

Akupunkturpunkterne findes i små åbninger i bindevævets matrix. De er aktive deltagere i fysiologien, og bærer information om fysiologi. De kan betragtes som kontrolcentre i kanalernes kommunikationsnet. De er bogstaveligt talt vendepunkter, steder hvor der er et stort potentiale for ændringer i cirkulationen i både kanal og organ, men det er også steder hvor stagnation kan opstå.

Punkterne findes i fascier. Collagen er en hovedingrediens i fascier, og collagen har usædvanlige ledende egenskaber og genererer også elektricitet. Mest vigtigt er det, at fascieoverfladerne leder elektricitet meget godt. 

Akupunkturpunkterne ligger ikke i muskelbuge eller nogen anden struktur, men i de tomme områder omkring dem. De skaber således en bevægelse gennem de åbne rum i kanalens forløb, og igangsætter en kaskade af fysiologiske forandringer gennem organerne.

Det er absolut afgørende at punkterne palperes. Når åbninger eller spalter findes med fingrene langs kroppens landskaber, behøver man ikke at bruge en meget stærk nåleteknik for at opnå de ønskede resultater.Alt for ofte skyldes substandard resultater ikke en dårlig forståelse af punktfunktioner, indikationer eller teknik, men en upræcis lokalisering og overfladisk palpitation. 

Når man stikker en nål i et akupunkturpunkt, påvirkes bindevæv/fascier i punktet. Hermed aktiveres punktets og kanalens Qi, hvilket udløser en fysiologisk effekt. Den kan udtrykkes enten mere lokalt i kanalens område som en åbning af mikrocirkulationen og en aktivering af metabolismen, eller mere generelt som en kaskade af fysiologske forandringer gennem organerne. 

Niels Jacob Bang-Nielsen.

Kilder:The Spark in the Machine, Daniel Keown.Applied Channel Theory in Chinese Medicine, Wang Ju-Yi og Jason D. Robertson.

Artiklen er baseret på en sammenstilling af citater fra de to bøger