Tilmelding og betaling

Se under de enkelte kurser.

Kurserne betales online med Dankort.

Målgruppe

Selskabets kurser er primært for læger, tandlæger, dyrlæger og studerende inden for disse fagområder. Det er også muligt for sygeplejersker, jordemødre, fysioterapeuter og kiropraktorer at deltage i kurserne.

Der er rabat for medlemmer af selskabet. Først når kursusgebyr er betalt, er du tilmeldt. Er der spørgsmål til et kursus, så kontakt kursusledelsen eller Hanne Schmidt på e-mail schmidthanne123@gmail.com tlf. 4052 6070.

Der udstedes kursusbevis, som dokumentation for obligatorisk efteruddannelse.

Niveaukurser

Målgruppe:

Kurserne er målrettet sundhedsprofessionelle (læger, tandlæger, dyrlæger, sygeplejersker, jordemødre, kiropraktorer og fysioterapeuter). Man kan deltage uden medlemskab af DMAS, men medlemmer får rabat.

Formål:

Målet med kurserne er dels at introducere akupunktur til sundhedsprofessionelle, dels at give interesserede DMAS-certifikat som akupunktør. Efter niveaukurserne  kan kursisten udøve enkel akupunkturbehandling ud fra ”opskrifter” - alt afhængig af, hvilket niveau kursisten har opnået. Efter 150 timer er kursisten i stand til selvstændigt at behandle en lang række tilstande. Undervisningen tager udgangspunkt i evidens og vestlig medicinsk akupunktur suppleret med klassisk kinesisk akupunktur, i den udstrækning det er relevant for forståelse af punktvalg og behandlingsstrategi. Først undervises i bevægeapparatsproblemer, fortrinsvis smertetilstande. Derefter i forskellige interne sygdomme, hvor akupunktur er relevant som behandlingsform.

Formen:

Undervisningen foregår på små hold med direkte kontakt til underviser. Der veksles mellem teori og praktik. Der tages udgangspunkt i problembaseret læring og udarbejdes obligatoriske skriftlige opgaver indeholdende besvarelse af spørgsmål og udarbejdelse af cases efter hvert undervisningsforløb. Kurserne er niveauinddelt.

Formen er eksternat og foregår fortrinsvis på Fyn fredage og lørdage. Introdunktionskursus afvikles dog lørdage, to gange årligt i henholdsvis øst- og vest-Danmark. 

Underviserne:

Underviserne er erfarne akupunktører med lægefaglig baggrund.

40-timers bevis:

Efter intro, niveau 1 A og B skal der besvares spørgsmål, herefter får man bevis for 40 timers undervisning og kan begynde på simple akupunkturbehandlinger, primært smertelindring. For at kunne deltage på undervisningen i Niveau 2, forudsættes det, at kursisten har opnået 40-timers bevis.

DMAS certificeret akupunktør:

For at opnå dette certifikat skal man have min.150 timers undervisning (Introduktionskursus + Niveau 1 A+B, 2 A og B, 2.3, 2.4 og 2.5 og afsluttende opgave).

Godkendelse:

Kurserne søges godkendt af Efteruddannelsesfonden for almen praksis.

Timeberegning
Introduktionskursus i akupunktur. 7 timer
 
Niveau 1 A (14 t + opgaver 2,5 t) og Niveau 1 B (14 t + opgaver 2,5 t) 33 timer
 
   
Niveau 2 A (14 t + opgaver 5 t) og Niveau 2 B  (14 t + opgaver 5 t) 38 timer
 
Niveau 2 C (14 t + opgaver 5 t) og Niveau 2 D (14 t + opgaver 5 t) 38 timer
 
Niveau 3 A  (7 t + opgaver 5 t) 12 timer
 
Niveau 3 B (7 t + opgaver 5 t) 12 timer
 
Niveau 3 C (7 t + opgaver 5 t) 12 timer
 
Afsluttende opgave (obligatorisk for certifikat) 8 timer
 Yderligere oplysninger kursusleder: el@svanholm.dk

Handelsbetingelser

Fuld refusion af deltagergebyr fås ved afbud senest to måneder før kurset. Ved afbud syv uger til to uger før kurset vil 25 procent af gebyret blive refunderet. Efter dette tidspunkt er der ingen refusion.