Om kurser og handelsbetingelser

Tilmelding og betaling

Se under de enkelte kurser.

Kurserne betales online med Dankort, og betalingen er samtidig gyldig tilmelding.

Målgruppe

Selskabets kurser er primært for læger, tandlæger, dyrlæger og studerende inden for disse fagområder. Men det er også muligt for sygeplejersker, jordemødre, fysioterapeuter og kiropraktorer at deltage i kurserne.

Der er rabat for medlemmer af selskabet. Først når kursusgebyr er betalt, er du tilmeldt. Er der spørgsmål til et kursus, så kontakt kursusledelsen eller Hanne Schmidt på e-mail hfs@dlgtele.dk eller tlf. 4052 6070.

Selskabets kurser tæller til de 120 timer, selskabet anbefaler, hvis du vil arbejde bredt med akupunktur. Der udstedes kursusbevis, der tæller som dokumentation for obligatorisk efteruddannelse under Tandlægeforeningen.

Undervisningen af studerende vil efter aftale finde sted på universiteterne i Århus, Ålborg, Odense og København.

Modulkurser

Målgruppe:

Kurserne er målrettet sundhedsprofessionelle (læger, tandlæger, dyrlæger, sygeplejersker, jordemødre og fysioterapeuter). Man kan deltage uden medlemskab af DMAS, men medlemmer får rabat.

Formål: Målet med kurserne er dels at introducere akupunktur til sundhedsprofessionelle ved intro- og basiskursus, dels at give interesserede DMAS-certifikat som akupunktører. Efter basiskursus kan kursisten udøve enkel akupunktur ud fra ”opskrifter”. Efter 150 timer er kursisten i stand til selvstændigt at behandle en lang række tilstande med akupunktur.

Indhold: Undervisningen tager udgangspunkt i evidens og vestlig medicinsk akupunktur suppleret med klassisk kinesisk akupunktur i den udstrækning det er relevant for forståelse af punktvalg og behandlingsstrategi. Først undervises i bevægeapparats-problemer, fortrinsvis smertetilstande. Derefter i forskellige interne sygdomme, hvor akupunktur er relevant. 

Formen: Undervisningen foregår på små hold med direkte kontakt til underviser. Der veksles mellem teori og praktik. Der tages udgangspunkt i problembaseret læring. Der udarbejdes obligatoriske skriftlige opgaver indeholdende besvarelse af spørgsmål og udarbejdelse af cases efter hvert undervisningsforløb. Kurserne er modulopbygget. Formen er eksternat og foregår fortrinsvis på Fyn fredage og lørdage. Introkursus afvikles dog lørdage, to gange årligt i henholdsvis øst- og vest-Danmark. 

Underviserne:Underviserne er erfarne akupunktører, de fleste  med lægefaglig baggrund.

Basis kursus: Intro kursus + modul 1 (modul 1.1 og 1.2 + opgaver) = 40 timer.

DMAS certificeret akupunktør: For at opnå dette certifikat skal man have min. 150 timer (basis kursus + modul 2 og 3 samt to ud af modulerne 4, 5 og 6 eller tilsvarende og afsluttende opgave).

Godkendelse: Kurserne søges godkendt af Efteruddannelsesfonden for almen praksis.

Timeberegning
Intro. 7 timer
 
Modul 1.1 (14 t + opgaver 2,5 t) og modul 1.2 (14 t + opgaver 2,5 t) 33 timer
 
Basis kursus i alt 40 timer
 
Modul 2.1 (14 t + opgaver 5 t) og modul 2.1 (14 t + opgaver 5 t 38 timer
 
Modul 3.1 ((14 t + opgaver 5 t) og modul 3.2 (14 t + opgaver 5 t) 38 timer
 
Modul 4 (7 t + opgaver 5 t) 13 timer
 
Modul 5 (7 t + opgaver 5 t) 13 timer
 
Modul 6 (7 t + opgaver 5 t) 13 timer
 
Afsluttende opgave (obligatorisk for certifikat) 8 timer
 


Yderligere oplysninger: el@svanholm.dk kursusleder 

Handelsbetingelser

Fuld refusion af deltagergebyr fås ved afbud senest to måneder før kurset. Ved afbud syv uger til to uger før kurset vil 25 procent af gebyret blive refunderet. Efter dette tidspunkt er der ingen refusion.