Har du interesse for akupunktur - som læge, dyrlæge eller tandlæge - er selskabet et must, hvis du ønsker at være en del af et kompetent lægefagligt miljø med muligheder for sparring, uddannelse og faglig debat.

Medlemsskab i DMAS:

Er du læge, dyrlæge eller tandlæge:

Gå til min side på www.laeger.dk

Er du sygeplejerske, jordemoder eller fysioterapauet og ønsker associeret medlemsskab, klik på nedenstående link:

https://minside.laeger.dk/simple.aspx?func=workflow.view&action=externalunit.requestmembership&oid=280&mode=register

Medlemsfordele

Som medlem får du:

  • Mulighed for at være med i et unikt fagligt fællesskab
  • Rabat på vores mange kurser
  • Mulighed for at udveksle erfaringer og viden på vores møder
  • Adgang til det faglige debatforum på denne hjemmeside
  • Adgang til en række ressourcer på den lukkede del af hjemmesiden, om for eksempel forskning, litteratur og faglige arrangementer
  • Mulighed for at præge udviklingen af den danske lægelige akupunktur
  • Mulighed for løbende at være opdateret med hensyn til spændende konferencer, forskningsprojekter mv.

Kontingentsatser 2017

Fastsat frem til generalforsamlingen den 8. april 2017

Ordinære medlemmer:    650 kroner pr. år 
Yngre læger:    650 kroner pr. år 
Ekstraordinære medlemmer og studerende:    400 kroner pr. år 
Ikke erhvervsaktive medlemmer:    200 kroner pr. år 

 
 
For ændring af medlemsoplysninger og udmelding kan anvendes formularen på https://minside.laeger.dk/.