Har du interesse for akupunktur - som læge, dyrlæge eller tandlæge - er selskabet et must, hvis du ønsker at være en del af et kompetent lægefagligt miljø med muligheder for sparring, uddannelse og faglig debat.

Sådan gør du:

Er du læge, dyrlæge eller tandlæge:

Gå til min side på www.laeger.dk

Er du sygeplejerske, jordemoder eller fysioterapeut og ønsker ekstraordinært medlemsskab, klik på nedenstående link:

https://minside.laeger.dk/simple.aspx?func=workflow.view&action=externalunit.requestmembership&oid=280&mode=register

Medlemsfordele

  • Mulighed for at være med i et unikt fagligt fællesskab
  • Rabat på vores mange kurser
  • Mulighed for at udveksle erfaringer og viden på vores møder
  • Adgang til det faglige debatforum på denne hjemmeside og facebook
  • Mulighed for at præge udviklingen af den danske lægelige akupunktur
  • Mulighed for løbende at være opdateret med hensyn til spændende konferencer, forskningsprojekter m.v.
  • Som "Akupunkturlæge med egen klinik" eller "Ekstraordinært medlem med egen akupunkturklinik" har du mulighed for at komme på  vores "Danmarkskort" med din egen klinik, så patienterne har bedre mulighed for at finde dig.

Kontingentsatser 2019/20

Fastsat frem til generalforsamlingen 2020

Ordinære og ekstraordinære medlemmer   650 kroner pr. år 
Studerende   400 kroner pr. år 
Ikke erhvervsaktive    200 kroner pr. år 
     

 

Definition på medlemmer:

 

  • Ordinære medlemmer: Læger, tandlæger og dyrlæger med dansk autorisation.
  • Ekstraordinære medlemmer: Udenlandske læger, tandlæger og dyrlæger med autorisation i deres hjemland og p.t. studerende her i landet. Endvidere landets medicinstuderende, veterinær-medicinstuderende efter 5. semester og tandlægestuderende efter 6. semester. Desuden optages sygeplejersker, jordemødre og fysioterapeuter.
  • Æresmedlemmer: På bestyrelsens forslag kan æresmedlemmer udnævnes på en generalforsamling.


 
For ændring af medlemsoplysninger og udmelding:

https://minside.laeger.dk/.