Formandens beretning DMAS 2022 Hvor er vi GLADE for at komme i gang igen efter corona nedlukning 😊😊😊Det kan vist ikke udtrykkes nok! Vi har i den “stille periode” under corona arbejdet med at få et stort og varieret udbud af undervisningstilbud på plads til vore eksisterende og kommende medlemmer. Vi ønsker at udbrede den medicinske akupunktur i det danske sundhedsvæsen. Det giver både glade medarbejdere og patienter. Så tjek vores hjemmeside for mere information og inspiration! Med “medicinsk akupunktur” menes at akupunkturen er funderet ovenpå en god sundhedsfaglig uddannelse, således at tilgangen til akupunkturen er åben, men også sundhedsfaglig reflekteret og herunder i videst mulig omfang evidensbaseret. I de tilfælde hvor det ikke kan lade sig gøre, må den være erfaringsbaseret. Vi skal altid forholde os kritisk til hvad vi gør, og reflektere over om det giver mening, og om det afspejler sig i tilfredsheden hos patienten. Dette ligger som oftest indlejret i den almene sundhedsfaglige tilgang til arbejdet, og vi bør derfor heller ikke behandle akupunkturen som en form for fastsat “religion”, men i stedet huske at stille spørgsmålstegn, ved det vi gør. På dette område adskiller vi os fra ikke sundhedsfagligt uddannede akupunktører. Fordi at akupunkturen er ædel, gammelt og kinesisk behøver vi ikke at behandle den med fløjlshandsker. Vi må huske på at akupunkturen forvaltes forskelligt fra behandler til behandler, og vi skal derfor lytte og lære af hinanden. Det kunne også være interessant at der, over tid, kom flere undersøgelser med fokus på selve punkt kombinationen under behandlingen. Men arbejdet vil nok være temmelig omfattende. Indtil videre glæder vi os over at der stille og roligt produceres mere evidens inden for akupunkturen. At tilgangen til akupunkturen er forskellig, det er forståeligt. Alligevel undres jeg, når jeg er vidende om at man på et sygehus i Region Syddanmark giver akupunktur for frossen skulder og sætter nålene i modsatte ben og trykker patienten på maven. Denne behandling foregår HELT uden at sætte nåle i den afficerede skulder! Og desuden får patienten tildelt tider med en måneds interval. Dette giver for mig IKKE mening og jeg håber ikke, at der baseres nogen som helst evidens på denne behandling. Jeg ville ønske at den pågældende ortopædkirurgiske afdeling havde kontaktet DMAS, inden vi betalte skattekroner for dette forsøg på at behandle. Der er interesse fra læger for at arbejde med akupunkturen. Det kan vi mærke i vores læge-akupunktur-klinikker. Flere læger ønsker at arbejde på en anden måde. En tilgang hvor der er mere tid til den enkelte patient og hvor der er plads til information og behandling som giver glade patienter. En tilgang hvor de ikke kommer mast hjem fra arbejde hver dag og hvor økonomien også kan være god, hvis setup i klinikken er skruet hensigtsmæssig sammen. Det undrer os stadig, at forsikringsselskaber som f.eks. Gjensidige forsikring vælger, at deres kunder ikke skal have adgang til lægelig akupunktur, idet de fastholder, at de eneste akupunktører, som må behandle deres kunder, skal være RAB-registrerede. Dette giver ingen mening, og viser at Gjensidige, og få andre forsikringsselskaber, slet ikke har forstået, at der også findes andre aktører på området end RAB-registrerede akupunktører, og at disse andre aktører har en god sundhedsfaglig baggrund at fundere akupunkturen på. Vi vil tage fat i de pågældende selskaber og oplyse dem om vores eksistens og med ønske om at rette fejlen. Den næste tid skal DMAS have fokus på, at fastholde det gode kursustilbud til alle, dvs. både for ordinære og ekstraordinære medlemmer. Det gør ikke noget at kurser er tilpasset en enkelt faggruppe, bare at der er noget til alle. Derfor ønsker vi også over tid kurser tilpasset tandlæger og dyrlæger og vi beder om jeres feedback på hvad i har af ideer. Skulle der være nogen som har lyst til at undervise, hører vi meget gerne fra jer. Vi skal også have fokus på at få undervisning ind på Lægedage, da dette giver mening for både læger og praksispersonale. Vi skal have fokus på det internationale samarbejde igen. Desuden fokus på opstart af et nordisk fællesskab om medicinsk akupunktur. Vi har tidligere meldt os ud af ICMART (International Council of Medical Acupuncture And Related Techniques), men måske skal vi igen være medlem. Dette for at holde fingeren på den internationale puls inden for akupunkturen. Det vil gavne os, at kunne se hvordan de har implementeret akupunkturen i sundhedsvæsenet i andre lande, og specielt hvis vi skal argumentere vores sag over for de danske sundhedsmyndigheder og medicinske uddannelser. Jeg ønsker sådan at se en overskrift en dag hvor der står “Første medicinske fakultet i Danmark som har akupunktur på skemaet” eller f.eks. “Som den første region i Danmark uddannes de kommende Speciallæger i almen medicin i akupunktur”. Jeg har kun ønske om en kort introduktion til “lokal basal klinisk akupunktur” - så de har kendskab til den lokale effekt af akupunkturen og dens muligheder. Det vil være et moderne touch til vores sundhedsvæsen - og noget som patienterne efterspørger! Vi søger altid god feedback og alle er velkomne til at give deres besyv med. Uden dette kan der måske være noget vi overser. Så kontakt os endelig på formand@dmas.dk

Skulle du have lyst til at blive medlem af bestyrelsen og arbejde for at fremme den medicinske akupunktur i Danmark, er du også meget velkommen til at skrive! Jeg vil også lige huske alle vore medlemmer på at besøge og følge vores facebook side, hvor vi informerer om nye kurser og vigtig viden. Alle ønskes et dejligt forår og gode stik og prik over det næste år. Husk at besøge vores stand på Lægedage i år! Med venlig hilsen Mette Jensen, Speciallæge i almen medicin, formand for DMAS